Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir tablodaki alan değerlerini değiştirme

Değiştir kartı, tablolarınızdaki farklı alan değerlerini başka değerlerle değiştirmenize imkan tanır.

Bir veri kümesinde, aynı nesne veya kavram için farklı terimler kullanılabilir. Örneğin, aynı veri kümesinde bir ülkenin hem tam adı hem de kısaltması bulunabilir. Değiştir kartı sayesinde bu örneklerin farklı benzersiz değerler yerine tek bir benzersiz değer olarak işlenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, yalnızca ülke verilerini içeren bir alanda U.S, US ve U.S.A değerlerini USA olarak değiştirebilirsiniz. Değiştir kartını kullanarak tek tek değerleri de (örneğin, bir veri kümesindeki bir adın değiştirilmesi gerekiyorsa) değiştirebilirsiniz.

En fazla 5.000 benzersiz değer içeren alanlarda değerleri değiştirmeyi ayarlayabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, hesaplanan alanlar değişim değerlerini yoksayar ve bunların yerine özgün değerleri kullanır.

Değiştirme kartı iki bölümden oluşur: Benzersiz değerler ve Değişim değeri. Benzersiz değerler bölümünde tüm benzersiz değerler ve varsa değişim değerleri listelenir. Değişim değeri bölümü, değişim teriminin girileceği bir alanı ve değiştirilmek üzere seçilen değerlerin listesini içerir. Alan değerlerini değiştirmek için benzersiz değerler seçer, değişim değerini girer ve değişimi uygularsınız. Ayrıca, Benzersiz değerler bölümünde bir değişim değeri seçip bunu düzenleyerek değiştirilmekte olan değerleri veya değişim için kullanılan değeri değiştirebilirsiniz. Değişimleri uygulamadan önce birden çok değişim değerini ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Değerleri değiştirme

 1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve Edit simgesine tıklayın.
 2. Bir boyut alanı seçin.
 3. Veri profili oluşturma kartında Değiştir sekmesine tıklayın.
 4. Benzersiz değerler bölümünden değiştirmek istediğiniz benzersiz değerleri seçin.
 5. Değişim değeri bölümüne bu benzersiz değerlerin yeni değerini girin.
 6. Değiştir'e tıklayın.

Değişim değeri girin

Bir değişim değerine daha fazla benzersiz değer ekleyebilir, değişim değerinden benzersiz değerleri kaldırabilir veya değişim değerinin kendisini değiştirebilirsiniz.

Değişim değerine benzersiz değerler ekleme

 1. Değiştir kartının Benzersiz değerler bölümünden bir değişim değeri seçin.
 2. Benzersiz değerler bölümünden eklemek istediğiniz benzersiz değerleri seçin.
 3. Değiştir'e tıklayın.

Değişim değerinden benzersiz değerleri kaldırma

 1. Değiştir kartının Benzersiz değerler bölümünden bir değişim değeri seçin.
 2. Kaldırmak istediğiniz her benzersiz değerden sonra Cancel seçeneğine tıklayın.
 3. Değiştir'e tıklayın.

Değişim değerini değiştirme

 1. Değiştir kartının Benzersiz değerler bölümünden bir değişim değeri seçin.
 2. Değişim bölümüne yeni bir değer girin.
 3. Değiştir'e tıklayın.

Değişim değerini silme

Değişim değerleri tüm ilişkili benzersiz değerler kaldırılarak silinebilir.

 1. Değiştir kartının Benzersiz değerler bölümünden bir değişim değeri seçin.
 2. Tümünü Kaldır'a tıklayın.
 3. Değiştir'e tıklayın.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!