Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Tablodaki bir alanı bölme

Bölme kartı, mevcut bir alandaki verileri kullanarak yeni alanlar oluşturmanıza imkan tanır.

Örneğin, adres içeren bir alanı bölerek yalnızca posta kodu içeren yeni bir alan oluşturabilirsiniz. Bu sayede, hızla mevcut verilerin bölümlerini içeren yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Bölme kartı, aşağıdaki gereksinimleri karşılayan tablo alanlarından yeni alanlar oluşturabilir:

 • Alanlar, Özet kartında boyut olarak ayarlanmalıdır.
İpucu notu

Tarih ve saat bilgilerini içeren tablo alanları, tablolar Veri yöneticisi'nde hazırlanırken otomatik olarak tarih alanlarına ayrılır ve Bölme kartına ihtiyaç duymaz.

Bölme kartı, şablon değer içeren bir giriş alanı ile yeni alanların ve bunların değerlerinin önizlemesinden oluşur. Varsayılan olarak, şablon değer sayısal olarak sıralanmış bir alanın ilk değeridir ancak kaynak alandan şablon olarak kullanılmak üzere farklı değerler seçebilirsiniz. Tablodaki tüm değerleri temsil eden bir değer seçmelisiniz. Bölme işleminde şablon olarak aykırı bir değerin kullanılması, yeni alanların kalitesini etkileyebilir.

Alan bölme işlemi, alanın bölünmesini istediğiniz şablon değer konumuna bölme işaretçileri eklenerek gerçekleştirilir. Bölme işaretçileri eklemek için bölme işaretçisi eklemek istediğiniz örnek alanda bir nokta seçin, seçiminizi ayarlayın ve örneğe ya da konuma göre bölmeyi seçin. Bölme kartı, şablon değerinize otomatik olarak önerilen bölme işaretçileri ekleyebilir.

Örnekler, seçili bir sınırlayıcının (@ veya sözcükler arasındaki boşluk gibi) geçtiği yerlerdir. Örnek bölme işaretçilerinin konumları şu ikisinden birine bağlıdır:

 • Değerin başlangıcı (örneğin, bir değerdeki ilk @ örneği).
 • Başka bir örneğin veya konum bölme işaretçisinin sağındaki konumları (örneğin, @ işaretinden sonraki ilk . örneği).

Başka bir örneğin ilişkili olduğu örneği kaldırırsanız, diğer örneğin konumu bir bölme işaretçisi ya da değerin başlangıcı olarak ayarlanmış farklı bir sınırlayıcının bir sonraki örneğine göre aynı konuma ayarlanır. Alanda en çok 9 sınırlayıcı oluşturabilirsiniz.

Bilgi notu

Bölme kartı, değerleri bölme işaretçisi olarak belirtilen karakterleri kullanarak böler. Verilerde bu karakterlerin nasıl oluşturulacağı konusunda farklılıklar (vurgulu karakterler gibi) varsa, bu farklılıklar bölmeye dahil edilmez.

Konumlar, alan değerindeki konumlardır (ilk dört karakterden sonrası gibi). Konumlar şu ikisinden birine bağlıdır:

 • Değerin başlangıcı.
 • Bir örnek bölme işaretçisinin sağındaki konumları (örneğin, bir örnek bölme işaretçisinden sonraki ikinci karakter).

Sağında konum olan bir örneği kaldırırsanız, konum değerin başlangıcına veya sol tarafta bulunan bir sonraki ilk örnek bölme işaretçisine göre aynı konuma ya da değerin başlangıcına taşınır.

Alan önizlemesi, bölme işaretleri eklendikçe güncelleştirilerek yeni alanları ve bunların verilerini gösterir. Alan önizlemesinden yeni alanları yeniden adlandırabilirsiniz. Ayrıca, bölme işlemini uygulamadan önce bölme alanlarını tablonuza dahil etmeyi veya tablonuzdan hariç tutmayı da seçebilirsiniz. Bir bölme işlemi uyguladığınızda, alan önizlemesinde seçtiğiniz alanlar tablonuza eklenir.

Bir alan birden çok kez bölünebilir.

Bir alanı yeni alanlara bölmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Bölme kartına erişin.
 2. Giriş alanında bölme işaretçileri ayarlayın.
 3. Aşağıdaki isteğe bağlı görevleri de gerçekleştirebilirsiniz:
  • Bölme işaretçilerini kaldırın.
  • Tabloya hangi yeni alanların eklenmesini istediğinizi seçin.
  • Yeni alanları yeniden adlandırın.
 4. Yeni alanları oluşturun.

Bölme kartına erişme

 1. Veri yöneticisinde bir tablo seçin ve Edit simgesine tıklayın.
 2. Bir boyut alanı seçin.
 3. Veri profili oluşturma kartında Bölme sekmesine tıklayın.

Bölme işaretçileri ekleme

Bölme işaretçilerini örnek değerdeki konumlara tıklayıp uygulamak istediğiniz bölme türünü seçerek eklersiniz.

İpucu notu

Arrow down seçeneğine tıklayıp farklı bir değer seçerek giriş alanında görüntülenen örnek değeri değiştirebilirsiniz.

 1. Bölme kartında, örnek değerde bölme işaretleri eklenmesini istediğiniz konuma tıklayın.

  Tek tıklama, diğer bölme işaretçilerine kadar olan tüm şablon değerini seçer.

  Çift tıklama, şablon değerde işaretçinizin ekleneceği noktayı seçer.

 2. Seçim sekmelerini tıklayıp sürükleyerek veya seçmek istediğiniz bölümü vurgulayarak seçiminizi değiştirin.
 3. Uygulanmasını istediğiniz bölme türüne karşılık gelen düğmeye tıklayın:

  • Bu örnek: Alan, sınırlayıcının seçili örneğine göre bölünür.
  • Tüm örnekler: Alan, sınırlayıcının tüm örneklerine göre bölünür.
  • Bu konumlar: Alan, seçimin her iki tarafında da bölünür.
  • Bu konum: Alan, bu konumda bölünür.

Bölme işaretçisi şablon değere eklenir.

Bölme işaretçilerini kaldırma

 • Bölme kartında aşağıdakilerden birini yapın:

  • Tek bir bölme işaretçisini kaldırmak için kaldırmak istediğiniz işaretçinin üstündeki Cancel seçeneğine tıklayın.
  • Tüm bölme işaretçilerini kaldırmak için Sıfırla'ya tıklayın.

   Önerilen bölme işaretçileri kaldırılmaz ve kaldırılması durumunda yeniden şablona eklenir. Bunları tek tek kaldırmanız gerekir.

Tablonuza eklenecek alanları seçme

Bölme kartı tarafından oluşturulacak alanlardan hangilerinin tablonuza dahil edileceğini veya tablonuzdan hariç tutulacağını seçebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm bölme alanları eklenir.

 • Bölme kartındaki alan önizlemesinde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir alanı dahil etmek için alan sütununun onay kutusunu seçin.
  • Bir alanı hariç tutmak için alan sütununun onay kutusunu temizleyin.

Yeni alanları yeniden adlandırma

 • Bölme kartındaki alan önizlemesinde bulunan bir alan üst bilgisine yeni bir alan adı girin.

Yeni alanlar oluşturma

 • Bölme kartında Böl'e tıklayın.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!