Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Dosyalardan veri yükleme

Qlik Sense , çeşitli dosya biçimlerinden veri okuyabilir.

Dosya biçimleri

Birçok desteklenen veri dosyası biçimi vardır:

 • Metin dosyaları: Alanlardaki veriler, virgül, sekme veya noktalı virgül gibi sınırlayıcılarla ayrılmalıdır. Örneğin: virgülle ayrılmış değişken (CSV) dosyaları.

 • HTML tabloları
 • Excel dosyaları

  Bilgi notuParola korumalı Excel dosyalarından veya Excel Binary Workbook dosyalarından (.xlsb) veri yükleyemezsiniz.

  Microsoft Excel elektronik tablolarından veri yükleme

 • XML dosyaları

 • Qlik yerel QVD ve QVX dosyaları

  Daha fazla bilgi için bkz. QVD dosyalarıyla çalışma.

 • Apache Parquet dosyaları

  Daha fazla bilgi için bkz. Apache Parquet dosyalarıyla çalışma.

 • Sabit kayıt uzunluğu dosyaları
 • Data Interchange Format (DIF) dosyaları: DIF dosyaları yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ile yüklenebilir.

Bağlantı türleri

Farklı veri bağlantısı türlerinden dosyaları yükleyebilirsiniz:

Bilgi notuDataFiles bağlantılarının dosya uzantısı büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örneğin: .qvd.

Dosyalardan nasıl veri yüklerim?

Dosyalardan veri yüklemenin birkaç yolu vardır.

Bilgi notuBir alanda düzenleme izinlerine sahip olan kullanıcılar bu alanda DataFiles'ı okuyabilir, yazabilir ve yükleyebilir. Diğer kullanıcılar DataFiles'ı görmez.

Veri yükleme düzenleyicisinde veri bağlantısından veri seçme

Veri Bağlantıları'na gidebilir ve yüklenecek verileri seçmek için Veri Seçimi Verileri seç diyalog penceresini kullanabilirsiniz.

Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme

Kod yazarak dosyadan veri yükleme

Dosyalar, kodda bir LOAD deyimi kullanılarak yüklenir. LOAD deyimleri tüm kod ifadelerini içerebilir. Başka bir Qlik Sense uygulamasından veri okumak için Binary deyimini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Load.

Yerel ve ağ dosyası klasörlerinden dosyaları yükleme.

Bir klasör bağlantısıyla yerel ve ağ dosya klasörlerinden dosyaları yükleyebilirsiniz:

Veri bağlantısı için ayarlar
UI öğesiAçıklama
Yol

Veri dosyalarını içeren klasörün yolu. Şunlardan birini yapabilirsiniz: Klasörü seçin, geçerli bir yerel yol yazın veya bir UNC yolu girin.

Geçerli yerel yol örneği: C:\data\DataFiles\

UNC yolu örneği: \\myserver\filedir\

Bilgi notuYolda eşlenmiş bir ağ sürücüsü kullanamazsınız.
AdVeri bağlantısının adı.

Web kaynaklarından dosyaları yükleme

Bir web dosyası veri bağlantısı ile FTP, HTTP veya HTTPS gibi web kaynaklarından dosyaları yükleyebilirsiniz. Dosya, Qlik Sense tarafından desteklenen herhangi bir türde olabilir:

Web dosyası veri bağlantısı için ayarlar
UI öğesiAçıklama
URL

Bağlanmak istediğiniz web dosyasının protokol tanımlayıcısı dahil olmak üzere URL'si.

Örnek: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

FTP dosyasını bağlamanız gerekirse, kullanıcı adında ve URL'nin parola bölümünde : veya @ gibi özel karakterler kullanmanız gerekebilir. Bu durumda, özel karakterleri yüzde karakteriyle ve karakterin ASCII onaltılık koduyla değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, : işaretini '%3a', @ işaretini ise '%40' ile değiştirmeniz gerekir.

AdVeri bağlantısının adı.

Web dosyası veri bağlantısında ayarlanan URL varsayılan olarak statiktir; ancak URL is: biçim belirtimi ayarıyla URL'yi geçersiz kılabilirsiniz. Dinamik olarak oluşturulan URL'lerden veri yüklemeniz gerekiyorsa bu kullanışlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. URL is.

Dinamik olarak oluşturulan URL'den veri yükleme

Bu örnekte, Qlik Community New to Qlik Sense forumunun ilk 10 sayfasından forum gönderilerini yüklemek istiyoruz. Forum sayfasının her bir sayfasında 20 gönderi yer alır ve URL'nin son parametresi olan start, sayfanın ilk gönderisi olarak hangi gönderinin gösterileceğini belirler. Buradaki örnek URL'de sayfa, 20 numaralı gönderiden itibaren 20 gönderiyi gösterir.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

i sayacıyla, 180'e kadar 20'lik adımlarla sayfalar arasında hareket ederiz; bu, For döngüsünün 10 defa yürütüldüğü anlamına gelir.

Sayfayı yüklemek için başlangıç sayfasını, URL is ayarında bulunan URL'nin sonundaki $(i) ile değiştiririz.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

Böylece forumun en son 200 gönderisi başlık, yazar, yanıt ve görüntüleme sayısı ve en son etkinlik zamanı bilgileriyle birlikte bir tabloda yüklenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!