Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie danych z plików

Qlik Sense może odczytywać dane z plików w różnych formatach.

Formaty plików

Istnieje kilka obsługiwanych formatów plików danych:

 • Pliki tekstowe: dane w polach muszą być rozdzielone separatorami, takimi jak przecinki, znaki tabulacji lub średniki. Przykład: pliki z wartościami rozdzielonymi przecinkami (ang. comma-separated values — CSV).

 • Tabele HTML;
 • Pliki Excel

  InformacjaNie można ładować danych z plików chronionych hasłem Excel ani plików Excel Binary Workbook (.xlsb).

  Więcej informacji zawiera temat Ładowanie danych z arkuszy Microsoft Excel.

 • Pliki XML

 • Natywne pliki QVD i QVX programu Qlik

  Więcej informacji, patrz Praca z plikami QVD.

 • Pliki Apache Parquet

  Więcej informacji, patrz Praca z plikami Apache Parquet.

 • Pliki o stałej długości wiersza
 • Pliki Data Interchange Format (DIF): Pliki DIF mogą być ładowane wyłącznie za pomocą edytora ładowania danych.

Typy powiązań

Pliki można ładować z różnych typów powiązań między danymi:

InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Jak ładować dane z plików?

Sposoby ładowania danych z plików:

InformacjaUżytkownicy z uprawnieniami do edycji w przestrzeni mogą odczytywać, zapisywać i ładować pliki z łącznika DataFiles w tej przestrzeni. Dla innych użytkowników pliki z łącznika DataFiles są niewidoczne.

Wybranie danych z powiązania między danymi w edytorze ładowania danych

Aby wybrać dane do załadowania, możesz przejść do panelu Powiązania między danymi i użyć okna dialogowego Wybór danych Wybierz dane.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Wybieranie danych w edytorze ładowania danych.

Ładowanie danych z pliku na podstawie kodu skryptu

Pliki są ładowane za pomocą instrukcji LOAD w skrypcie. Instrukcje LOAD mogą obejmować pełny zestaw wyrażeń skryptu. Do odczytania danych z innej aplikacji Qlik Sense można użyć instrukcji Binary.

Więcej informacji zawiera temat Load.

Ładowanie plików z lokalnych i sieciowych folderów plików

Za pośrednictwem powiązania z folderem można ładować pliki z lokalnych i sieciowych folderów plików:

Ustawienia połączenia do danych
Element interfejsu użytkownikaOpis
Ścieżka

Ścieżka do folderu zawierającego pliki danych. Można: wybrać folder, wpisać poprawną ścieżkę lokalną lub wpisać ścieżkę UNC.

Przykład poprawnej ścieżki lokalnej: C:\data\DataFiles\

Przykład ścieżki UNC: \\myserver\filedir\

InformacjaW ścieżce nie można użyć nazwy zmapowanego dysku sieciowego.
NazwaNazwa połączenia do danych.

Ładowanie plików z zasobów webowych

Za pomocą powiązania z danymi z pliku webowego można ładować pliki z zasobów sieciowych, takich jak FTP, HTTP lub HTTPS. Plik może być dowolnego typu obsługiwanego przez Qlik Sense:

Ustawienia połączenia do danych z plików sieciowych
Element interfejsu użytkownikaOpis
URL

Pełny adres URL do pliku webowego, z którym ma być nawiązane połączenie, wraz z identyfikatorem protokołu.

Przykład: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/Dec.%202012/1a.xls

W przypadku połączeń FTP może być konieczne używanie znaków specjalnych, na przykład : lub @ w części adresu URL określającej nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest wtedy zastąpienie znaków specjalnych znakiem procenta z kodem szesnastkowym ASCII odpowiedniego znaku. Na przykład znak : należy zastąpić ciągiem '%3a', a znak @ ciągiem '%40'.

NazwaNazwa połączenia do danych.

Adres URL ustawiony w połączeniu do danych z pliku webowego jest domyślnie statyczne, ale można zastąpić adresu URL, używając ustawienia URL is w specyfikacji formatu. Jest to sposób użyteczny, gdy wymagane jest załadowanie danych z adresów URL utworzonych dynamicznie.

Więcej informacji zawiera temat URL is.

Ładowanie danych z adresu URL utworzonego dynamicznie

W tym przykładzie chcemy załadować posty z pierwszych 10 stron forum New to Qlik Sense w społeczności Qlik Community. Forum zawiera 20 postów na każdej stronie, a ostatni parametr adresu URL, start , określa post, który będzie pokazywany jako pierwszy post na stronie.start Przykładowy adres URL określa, że na stronie będą pokazywane posty począwszy od postu numer 20, a następnie 20 kolejnych postów.

https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=20

 

Licznik i umożliwia przechodzenie przez strony z krokiem 20 do 180, co oznacza wykonanie pętli For 10 razy.

W celu załadowania strony należy zastąpić stronę początkową instrukcją $(i) na końcu adresu URL w ustawieniu URL is.

For i = 0 to 180 step 20 LOAD Title1, "Author", F6 As Replies, Views, "Latest activity" FROM [lib://x2] (URL IS [https://community.qlik.com/community/qlik-sense/new-to-qlik-sense/content?filterID=contentstatus%5Bpublished%5D~objecttype~objecttype%5Bthread%5D&itemView=detail&start=$(i)], html, utf8, embedded labels, table is @1); Next i;

To spowoduje załadowanie 200 najnowszych postów z forum w tabeli, wraz z danymi, takimi jak tytuł, autor, liczba odpowiedzi i wyświetleń, a także czas ostatniej aktywności.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!