Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri alanları seçme

Veri eklerken veya bir tabloyu düzenlerken hangi tabloların ve alanların kullanılacağını seçebilirsiniz.

CSV dosyası gibi bazı veri kaynakları tek bir tablo içerir, Microsoft Excel elektronik tabloları veya veritabanları gibi diğer veri kaynakları ise birkaç tablo içerebilir.

Tablo üst bilgi satırı içeriyorsa alan adları genellikle otomatik olarak algılanır ancak bazı durumlarda Alan adları ayarını değiştirmeniz gerekebilir. Verileri doğru şekilde yorumlamak için Üst bilgi boyutu veya Karakter kümesi gibi diğer tablo seçeneklerini de değiştirmeniz gerekebilir. Farklı veri kaynağı türleri için farklı tablo seçenekleri mevcuttur.

Veritabanından veri seçme

Bir veritabanından veri seçme adımları, veritabanına nasıl bağlandığınıza bağlıdır. Bir DSN kaynağı olarak bir ODBC sürücüsüne bağlanabilir veya Qlik Sense ile yüklenen Qlik ODBC Connector Package uygulamasının parçası olan Qlik Database bağlayıcısına doğrudan bağlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. ODBC.

Veritabanından veri eklediğinizde, veri kaynağı birkaç tablo içerebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Bu adım yalnızca Databricks için geçerlidir. Databricks ana bilgisayarınızda Unity catalog destekleniyorsa Katalog alanında Yeni bağlantı oluştur diyalog penceresi görüntülenir. Bunu değişiklik yapmadan bırakabilir veya açılır listeden farklı bir katalog seçebilirsiniz.

  Bilgi notuBirden fazla veritabanından veri seçebilirsiniz ancak tüm veritabanları aynı kataloğa ait olmalıdır.
 2. Açılır listeden bir Veritabanı seçin.

  Bazı seçim diyalog pencerelerinde Veritabanı açılır listeleri olmaz, çünkü veritabanı, bağlantı yapılandırıldığında girilir.

 3. Veritabanı için Sahip seçin.

  Tablolar listesi, seçilen veritabanında bulunan görünümler ve tablolarla doldurulur. Bazı veritabanları için veri seçimi işleminde sahiplerin belirtilmesi gerekmez.

 4. Bir tabloyu seçin.

 5. Yüklemek istediğiniz her alanın yanındaki kutuyu işaretleyerek yüklemek istediğiniz alanları seçin.

  Tablo adının yanındaki kutuyu işaretleyerek tablodaki tüm alanları seçebilirsiniz.

  İpucu notuMevcut alan adına tıklayarak ve yeni bir ad girerek alan adını düzenleyebilirsiniz. Bu, tablolar varsayılan olarak ortak alanlarda birleştiğinden tablonun diğer tablolara nasıl bağlandığını etkiler.
 6. Tablolardan veri eklemek istiyorsanız ek tablolar seçin.
 7. Veri seçimini tamamladığınızda, veri profili oluşturmaya devam etmek ve tablo ilişkilerine yönelik tavsiyeleri görmek için Veri ekle'ye tıklayın.

  Daha fazla bilgi için bk. Veri ilişkilendirmelerini yönetme.

  Verileri doğrudan uygulamanıza yüklemek istiyorsanız Veri ekle'nin yanındaki More simgesine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem seçilen verilerin, veri profili oluşturma adımı atlanarak olduğu gibi yüklenmesini sağlar ve siz de görselleştirmeler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Tablolar, doğal ilişkiler, yani aynı ada sahip alanlar kullanılarak bağlanacaktır.

  Daha fazla bilgi için bk. Mantıksal tablolar arasındaki ilişkilendirmeler.

Microsoft Excel elektronik tablosundan veri seçme

Microsoft Excel elektronik tablosundan veri eklediğinizde, dosya birkaç sayfa içerebilir. Her sayfa ayrı bir tablo olarak yüklenir. Bunun bir istisnası, sayfa başka bir sayfa veya yüklenen tabloyla aynı alan/sütun yapısına sahipse tabloların birleştirilmesidir.

Daha fazla bilgi için bk. Microsoft Excel elektronik tablolarından veri yükleme.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa için uygun ayarlara sahip olduğunuzdan emin olun:

  Tablo verilerini doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olacak ayarlar
  UI öğesi Açıklama
  Alan adları Tabloda Eklenmiş alan adları mı olacağını yoksa tablo için Alan adı yok seçeneğinin mi geçerli olacağını ayarlayın. Genellikle bir Excel elektronik tablosunda, ilk satır eklenmiş alan adlarını içerir. Alan adları yok'u seçerseniz alanlar A,B,C... olarak adlandırılacaktır.

  Üst bilgi boyutu

  Tablo üst bilgisi olarak atlanacak satır sayısını ayarlayın. Bunlar, genellikle sütun biçiminde olmayan genel bilgiler içeren satırlardır.

 2. Veri seçilecek ilk sayfayı seçin. Sayfa adının yanındaki kutuyu işaretleyerek sayfadaki tüm alanları seçebilirsiniz.

 3. Yüklemek istediğiniz her alanın yanındaki kutuyu işaretleyerek yüklemek istediğiniz alanları seçin.

  İpucu notuMevcut alan adına tıklayarak ve yeni bir ad girerek alan adını düzenleyebilirsiniz. Bu, tablolar varsayılan olarak ortak alanlarla birleştiğinden tablonun diğer tablolara nasıl bağlandığını etkiler.
 4. Veri seçimini tamamladığınızda, veri profili oluşturmaya devam etmek ve tablo ilişkilerine yönelik tavsiyeleri görmek için Veri ekle'ye tıklayın.

  Verileri doğrudan uygulamanıza yüklemek istiyorsanız Veri ekle'nin yanındaki More simgesine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem seçilen verilerin, veri profili oluşturma adımı atlanarak olduğu gibi yüklenmesini sağlar ve siz de görselleştirmeler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Tablolar, doğal ilişkiler, yani aynı ada sahip alanlar kullanılarak bağlanacaktır.

Tablo dosyasından veri seçme

Çok sayıda veri dosyasından veri ekleyebilirsiniz:

Aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya biçimi'nde uygun dosya türünün seçildiğinden emin olun.
 2. Dosya için uygun ayarlara sahip olduğunuzdan emin olun: Farklı dosya türleri için farklı dosya ayarları kullanılır.

  Daha fazla bilgi için bk. Dosya türleri için ayarları seçme.

 3. Yüklemek istediğiniz her alanın yanındaki kutuyu işaretleyerek yüklemek istediğiniz alanları seçin. Sayfa adının yanındaki kutuyu işaretleyerek dosyadaki tüm alanları da seçebilirsiniz.

  İpucu notuMevcut alan adına tıklayarak ve yeni bir ad girerek alan adını düzenleyebilirsiniz. Bu, tablolar varsayılan olarak ortak alanlarla birleştiğinden tablonun diğer tablolara nasıl bağlandığını etkiler.
 4. Veri seçimini tamamladığınızda, veri profili oluşturmaya devam etmek ve tablo ilişkilerine yönelik tavsiyeleri görmek için Veri ekle'ye tıklayın.

  Bilgi notuVerileri doğrudan uygulamanıza yüklemek istiyorsanız Veri ekle'nin yanındaki More simgesine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem seçilen verilerin, veri profili oluşturma adımı atlanarak olduğu gibi yüklenmesini sağlar ve siz de görselleştirmeler oluşturmaya başlayabilirsiniz. Tablolar, doğal ilişkiler, yani aynı ada sahip alanlar kullanılarak bağlanacaktır.

Dosya türleri için ayarları seçme

Ayrılmış tablo dosyaları

Bu ayarlar, her kaydın bir satır beslemesi ile ayrıldığı ve her alanın CSV dosyası gibi ayrılmış bir karakterle ayrıldığı tek bir tablo içeren ayrılmış tablo dosyaları için doğrulanır.

Dosya biçimi ayarları

Ayrılmış tablo dosyaları için dosya biçimi ayarları
UI öğesi Açıklama
Ayrılmış tablo dosyaları için dosya biçimi

Sınırlı veya Sabit kayıt olarak ayarlayın.

Seçim yaptığınızda, verileri seç diyalog penceresi seçtiğiniz dosya biçimine uyum sağlar.

Alan adları Tabloda Eklenmiş alan adları mı olacağını yoksa tablo için Alan adı yok seçeneğinin mi geçerli olacağını ayarlayın.

Ayırıcı

Tablo dosyanızda kullanılan Sınırlayıcı'yı ayarlayın.

Alıntı yapılıyor

Tırnak işaretlerinin nasıl işleneceğini ayarlayın:

Yok = tırnak işareti karakterleri kabul edilmez

Standart = standart tırnak işareti (tırnak işaretleri alan değerinin ilk ve son karakterleri olarak kullanılabilir)

MSQ = modern tırnak işareti (alanlarda birden çok satırlı içeriğe olanak tanır)

Üst bilgi boyutu

Tablo üst bilgisi olarak atlanacak satır sayısını ayarlayın.

Karakter kümesi

Tablo dosyasında kullanılan karakter kümesini ayarlayın.

Yorum

Veri dosyaları, kayıtlar arasında bir satırın // gibi bir veya daha fazla özel karakterle başlatılmasıyla gösterilen yorumlar içerebilir.

Bir yorum satırını göstermek için bir veya daha fazla karakter belirtin. Qlik Sense, burada belirtilen karakterlerle başlayan satırları yüklemez.

EOF'yi Yoksay Verileriniz, alan değerinin parçası olarak dosya sonu karakterleri içeriyorsa EOF'yi yoksay'ı seçin.

Sabit kayıt veri dosyaları

Sabit kayıt veri dosyaları, her kaydın (veri satırı) sabit bir alan boyutuna sahip olan ve genellikle boşluk veya sekme karakterleriyle doldurulan birkaç sütun içerdiği tek bir tablo içerir.

Alan kesme konumları ayarlama

Alan kesme konumlarını iki yolla ayarlayabilirsiniz:

 • Alan kesme konumlarını virgüllerle ayırarak manuel bir şekilde Alan kesme konumları'na girin. Her konum bir alanın başlangıcını gösterir.

  Örnek: 1,12,24

 • Alan verisi ön izlemesinde alan kesme konumlarını etkileşimli olarak düzenlemek için Alan kesmeleri'ni etkinleştirin. Alan kesme konumları seçilen konumlarla güncellenir. Şunları yapabilirsiniz:
  • Alan kesme eklemek için alan verisi ön izlemesine tıklayın.

  • Silmek için alan kesmeye tıklayın.
  • Taşımak için alan kesmeyi sürükleyin.

Dosya biçimi ayarları

Sabit kayıt veri dosyaları için dosya biçimi ayarları
UI öğesi Açıklama
Alan adları Tabloda Eklenmiş alan adları mı olacağını yoksa tablo için Alan adı yok seçeneğinin mi geçerli olacağını ayarlayın.

Üst bilgi boyutu

Üst bilgi boyutu'nu tablo üst bilgisi olarak atlanacak satır sayısına ayarlayın.

Karakter kümesi

Tablo dosyasında kullanılan karakter kümesine ayarlayın.

Sekme boyutu Bir sekme karakterinin tablo dosyasında temsil ettiği boşluk sayısına ayarlayın.
Kayıt satırı boyutu

Bir kaydın tablo dosyasında kapladığı satır sayısına ayarlayın. Varsayılan 1'dir.

EOF'yi Yoksay Verileriniz, alan değerinin parçası olarak dosya sonu karakterleri içeriyorsa EOF'yi yoksay'ı seçin.

HTML dosyaları

HTML dosyaları birkaç tablo içerebilir. Qlik Sense, <TABLE> etiketi olan tüm öğeleri tablo olarak yorumlar.

Dosya biçimi ayarları

HTML dosyaları için dosya biçimi ayarları
UI öğesi Açıklama
Alan adları Tabloda Eklenmiş alan adları mı olacağını yoksa tablo için Alan adı yok seçeneğinin mi geçerli olacağını ayarlayın.

Karakter kümesi

Tablo dosyasında kullanılan karakter kümesini ayarlayın.

XML dosyaları

XML biçiminde depolanan verileri yükleyebilirsiniz.

XML dosyaları için belirli bir dosya biçimi ayarı yoktur.

QVD dosyaları

QVD biçiminde depolanan verileri yükleyebilirsiniz. QVD, yerel bir Qlik biçimidir ve yalnızca Qlik Sense uygulamasına yazılabilir ve QlikView tarafından okunabilir. Dosya biçimi bir Qlik Sense kodundan veri okuma sırasında hız sağlamak için optimize edilmiştir, ancak oldukça kompakt olan yapısını korumaktadır.

QVD dosyaları için belirli bir dosya biçimi ayarı yoktur.

Daha fazla bilgi için bk. QVD dosyalarıyla çalışma.

QVX dosyaları

Qlik data eXchange (QVX) biçiminde depolanan verileri yükleyebilirsiniz. QVX dosyaları, Qlik QVX SDK ile geliştirilen özel bağlayıcılar tarafından oluşturulur.

QVX dosyaları için belirli bir dosya biçimi ayarı yoktur.

KML dosyaları

Harita görselleştirmelerinde kullanmak için KML biçiminde depolanan harita dosyalarını yükleyebilirsiniz.

KML dosyaları için belirli bir dosya biçimi ayarı yoktur.

Harita verileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bk. Kendi harita verilerinizi yükleme.

Önceki adıma dönme (Veri ekleme)

Veri eklerken önceki adıma dönebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 • Veri ekle işleminin önceki adımına dönmek için geri okuna tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!