Ana içeriğe geç

Mevcut veri kaynağından veri ekleme

Siz veya yöneticiniz tarafından daha önce tanımlanmış bağlantılardan uygulamanıza veri ekleyebilirsiniz. Bunlar bir veritabanı, veri dosyaları içeren klasör veya Salesforce.com gibi harici bir veri kaynağı için bağlayıcı olabilir.

Uyarı notu

Veri yöneticisine daha önceden eklenmiş bir tabloyu aynı ada ve aynı sütunlara sahip bir komut dosyası tablosu olarak Veri yükleme düzenleyicisine eklemeyin.

Veri ekle bölümünden bağlantıya sağ tıklayıp Sil simgesini seçerek bağlantıları silebilirsiniz.

Uyarı notu

Bir bağlantıyı silerseniz, verilerinizi yüklemeden önce Veri yöneticisi'nden bu bağlantıyı kullanan tabloları silmeniz gerekir.

 1. Uygulamanızı açın.
 2. Veri yöneticisi'ni açıp Ekle üzerine tıklayın. menü altında Veri ekle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
 3. Veri bağlantıları bölümünden mevcut bir bağlantıyı seçin.

  Bazı bağlantılar, yüklenecek tabloları ve alanları seçtiğiniz veri kaynaklarına doğrudan gider. Örneğin, Salesforce.com'a veya bir veritabanına bağlantılar, veri seçimi için doğrudan kaynağa gider.

 4. Bağlantı bir seçim sunarsa veri eklemek istediğiniz belirli veri kaynağını seçin.

  Bu seçim, veri kaynağının türüne göre değişir.

  • Dosya tabanlı veri kaynakları: Bir dosya seçin.
  • Veritabanları: Kullanılacak veritabanını seçin.
  • Web dosyaları: Web dosyasının URL öğesini girin.
  • Diğer veri kaynakları: Bağlayıcı tarafından belirtilir.
 5. Yüklenecek tabloları ve alanları seçin.

  Daha fazla bilgi için bk. Veri alanları seçme.

 6. İsteğe bağlı olarak, seçtiğiniz alanlarda bulunan verilerin bir alt kümesini seçmek istiyorsanız veri filtresi uygulamayı tercih edin.

  Veri kaynağınız dosya ise Filtreler'i seçin. Filtre eklemek istediğiniz tablonun yanında Filtre ekle'ye tıklayın, bir alan seçin, bir koşul seçin ve sonra filtrelenecek değeri girin. Bilgi için bkz. Dosyalardaki verileri filtreleme.

  Bilgi notu

  Qlik Sense, QVD dosyalarındaki tarih alanlarına yönelik filtreleri desteklemez.

  Aşağıdakilere dikkat edin:

  • Aynı alana birden çok filtre ekleyebilirsiniz.
  • Filtreleri, Veri yöneticisi'nin İlişkilendirmeler görünümünden veya Verileri kaynaktan seç bölümünden kaldırabilirsiniz. Değişikliklerin geçerli olması için Verileri yükle düğmesine basarak verileri yeniden yükleyin.

  Veritabanları ve bağlayıcılar için, Verileri filtrele'yi seçtiğinizde filtreleme ölçütleri için bir metin kutusu açılır. Ölçütler hakkında bilgi edinmek için bkz. Dosyalardaki verileri filtreleme.

  Aşağıdakilere dikkat edin:

  • Filtreler, veritabanındaki alan adlarına uygulanır. Veri yöneticisi içinde bir alanı yeniden adlandırırsanız filtreyi veritabanındaki özgün alan adına uygulamanız gerekir. Örneğin, veritabanınızda bir alan EMP olarak adlandırılmışsa ve bunu Veri yöneticisi'nde EMPLOYEE olarak yeniden adlandırdıysanız EMP = ‘filter_value’ filtresini uygulamanız gerekir.
  • Veri yöneticisi'nin İlişkiler bölümünden veri filtrelerini temizleyebilirsiniz. Değişikliklerin geçerli olması için Verileri yükle düğmesine basarak verileri yeniden yükleyin. Filtreleri temizlemeden önce birleştirilmiş tabloları ayırmanız gerekir.
  • Şu anda tüm bağlayıcılar veya ekli dosyalar için verileri filtreleme özelliği sunulmamaktadır.
 7. Verileri, veri yöneticisinin İlişkiler görünümünde açmak için Veri ekle'ye tıklayın. Bu, veri kaynakları eklemeye, verileri dönüştürmeye ve Veri yöneticisi’nde tabloları ilişkilendirmeye devam etmenizi sağlar.

  Veri ekle'ye tıkladığınızda veri profili oluşturma varsayılan olarak etkinleştirilir. Veri profili oluşturma şunları yapar:

  • Veri ilişkileri önerir.
  • Tablolar arasındaki ortak alanları otomatik olarak niteler. Bu işlem, tablo adına dayalı benzersiz bir ön ek ekler.
  • Tarih ve saat alanlarını autoCalendar alanına eşler.

  Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilmez. Tabloları, İlişkiler görünümünde ilişkilendirebilirsiniz.

  İpucu notuVerileri doğrudan uygulamanıza yüklemek isterseniz More seçeneğine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem, veri eklediğinizde seçilen yeni verileri dış veri kaynağından yükleyecektir. Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilecektir. Tarih ve saat alanları oluşturulmaz.

  Daha fazla bilgi için bk. Veri ilişkilendirmelerini yönetme.

 8. Verileri hazırlamayı tamamladığınızda Verileri yükle'ye tıklayın. Ciddi sorunlar algılanırsa, uygulamaya veri yükleyebilmek için önce Veri yöneticisinde sorunları gidermeniz gerekir.

  Daha fazla bilgi için bk. Sorun giderme - Verileri yükleme.

Seçtiğiniz tüm verileri dış veri kaynağından yeniden yüklemek için Veri yöneticisi alt bilgisindeki yeniden yükle düğmesini kullanın. Bu işlem, yaptığınız seçim için kaynaktaki geçerli tüm verileri almanızı sağlar. Tüm verileri yeniden yükleme, yalnızca yeni verileri yüklemekten daha uzun sürebilir. Önceden yüklediğiniz veriler, veri kaynağında değiştirilmediyse tüm verileri yüklemeniz gerekmez.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!