Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Veri yöneticisi'nde tabloları birleştirme

Birleştirme, iki tablonun verilerini el ile birleştirmek için kullanılabilen bir işlem olup seçtiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak değişken sonuçlar üretir.

Böylece birleştirilmiş tablolar üzerinde birleştirmeye kıyasla daha ayrıntılı kontrol elde edilir. Birleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri yöneticisinde tabloları birleştirme.

Birleştirme işlemi iki tabloyu alır ve bunları tek tabloda birleştirir. Böylece, bir veya daha fazla genel alan için bir genel değerin çakışmasına göre her iki orijinal tablodaki alanların birleşimi elde edilir. Birleştirme işlemlerine uygulanabilen birden çok işleç vardır: Dış, İç, Sol ve Sağ.

Uyarı notuBirleştirilmiş bir tablo, bu tabloda birleştirilen tablolarla aynı miktarda belleği kullanmaya devam eder. Birleştirilmiş tabloların aşırı kullanımı, Qlik Sense uygulamasının yavaşlamasına neden olabilir. Birleştirme işlemi tarafından hariç tutulan bilgilere, tablo bölününceye kadar Qlik Sense tarafından erişilemez.

Birleştirme işleçleri

Dört birleştirme işleci vardır: Dış birleştirme, İç birleştirme, Sol birleştirme ve Sağ birleştirme. Seçilen işleç, hangi çakışan alanların veya değerlerin dahil edileceğini veya hariç tutulacağını belirler.

Bilgi notuBirleştirme işleçleri Sol ve Sağ tablolara başvurduğunda, seçim sırasına göre sırayla birinci ve ikinci tabloya başvurur.

Dış birleştirme

Dış birleştirme işleci, çakışan alan değerlerinin bir tabloda veya her iki tabloda temsil edilmesi durumunda iki tablodaki tüm olası değer birleşimlerini içerir. Daha ayrıntılı bir açıklama ve örnekler için komut dosyası başvuru girişine bakın: Outer.

Örnek:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Birleştirilmiş tablo

Bir

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

İç birleştirme

İç birleştirme işleci, çakışan alan değerlerinin her iki tabloda temsil edilmesi durumunda yalnızca iki tablodaki değerlerin birleşimlerini içerir. Daha ayrıntılı bir açıklama ve örnekler için komut dosyası başvuru girişine bakın: Inner.

Örnek:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

Sol birleştirme

Sol birleştirme işleci, çakışan alan değerlerinin birinci tabloda temsil edilmesi durumunda iki tablodaki değerlerin birleşimlerini içerir. Daha ayrıntılı bir açıklama ve örnekler için komut dosyası başvuru girişine bakın: Left.

Örnek:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

Sağ birleştirme

Sağ birleştirme işleci, çakışan alan değerlerinin ikinci tabloda temsil edilmesi durumunda iki tablodaki değerlerin birleşimlerini içerir. Daha ayrıntılı bir açıklama ve örnekler için komut dosyası başvuru girişine bakın: Right.

Örnek:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

Tabloları birleştirme

Birleştir veya birbirine ekle bölmesine, Veri yöneticisi'nde Daha fazla tıklanarak, Birleştir veya birbirine ekle tıklanarak ve iki tablo seçilerek erişilir. Tabloları birleştir'de tablolar seçildiğinde Qlik Sense, alanları analiz eder ve eşleşen tüm alanları otomatik olarak birbirine eşler. Net bir şekilde eşleştirilemeyen alanlar eşleme yapılmadan bırakılır. Birleştirme uygulandığında, eşlenen alanlar birleştirilen tabloda birleştirilir. Eşlenmemiş alanlar, karşılık gelen bir değerin olmadığı satırlar için boş değerler içeren tek tek alanlar olarak dahil edilir veya değerin çakışan bir örneği yoksa tamamen hariç tutulur.

Birleştir veya birbirine ekle'de seçilen ilk tablo birincil tablo olarak ayarlanır. Birincil tablo, diğer tablonun birleştirileceği tablodur. Birleştirilen tabloda, el ile yeniden adlandırılmadıkları sürece birincil tablonun tablo ve alan adlarını kullanılır. Hangi tablonun birincil tablo olduğunu, Değiştir düğmesini kullanarak değiştirebilirsiniz. Tabloları birleştir, alanları iki satır halinde düzenler ve birincil tablo alanları üst satırda, ikincil tablo alanları ise alt satırda olur. Değiştir düğmesini kullanarak birincil ve ikincil tabloların yerlerini değiştirebilirsiniz.

Eşlemeleri düzenle'yi kullanarak varsayılan eşlemeyi değiştirebilir, hangi alanların eşleneceğini, eşlenmeden bırakılacağını veya birleştirilen tablodan hariç tutulacağını seçebilirsiniz. Eşlemeleri düzenle, eşlemeleri düzenlemeye yönelik bir sürükle ve bırak arayüzünün yanı sıra tüm tablo alanlarını listeleyen Alanlar bölmesini içerir. Alanlar, bir birincil tablo alanının altına sürüklenerek eşlenebilir. Alanlar, Alanlar bölmesinde alanın yanındaki Drop simgesini kullanarak veya en üst alanlar satırına sürükleyerek yeni bir eşlenmemiş alan olarak eklenebilir. Eşlenmemiş alanlar, Alanlar bölmesinde uyarı ile işaretlenir. Birleştirilen tablodan kaldırılan alanlar, tabloya dahil edilmez ve tabloya birleştirme uygulanmasının ardından Qlik Sense uygulamasında kullanılamaz.

Eşlemeler uygulanıp tablolar birleştirildikten sonra eşlenen alanları düzenleyemezsiniz, ancak birleştirilen tabloyu ayırıp tabloları orijinal durumlarına geri yükleyerek tablolardan kaldırabilirsiniz.

Tabloları Veri yöneticisinde birleştirmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Birleştirilecek tabloları seçin.
 2. İsteğe bağlı olarak, birleştirilen tabloyu ve alanları yeniden adlandırın.
 3. İsteğe bağlı olarak, eşlemeleri düzenleyin.
 4. Birleştirme işlecini seçin.
 5. Tabloları birleştirin.

Birleştirilecek tabloları seçme

 1. Veri yöneticisinde en alt satırdaki Daha fazla simgesine tıklayın.
 2. Birleştir veya birbirine ekle'ye tıklayın.

  Birleştir veya birbirine ekle bölmesi açılır.

 3. İki tablo seçin.

  İki tablonun alanları da Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde eşlenir veya eşlenmeden bırakılır.

 4. Her bir alandaki benzersiz değerlerin bir örneğinin önizlemesini yapmak için Görünüm simgesine tıklayın.
 5. Birincil ve ikincil tabloların yerlerini değiştirmek için Değiştir simgesine tıklayın.

Tablo ve alanları yeniden adlandırma

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesindeki tablo adı alanına yeni bir tablo adı girin.
 2. Değiştirmek istediğiniz alan adı alanına yeni bir alan adı girin.

Eşlemeleri düzenleme

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Eşlemeleri düzenle'ye tıklayın.
 2. İki alanı eşlemek için bir tablo alanını, bir birincil tablo alanının altına sürükleyin.
 3. Yeni bir eşlenmemiş alan eklemek için bir tablo alanına tıklayıp bu alanı, alanların üst satırına sürükleyin.
 4. Birleştirilmiş tablodan bir alanı kaldırmak için, alanda İptal simgesine tıklayın.
 5. Kaldırılmış bir alanı tabloya geri döndürmek için, Alanlar bölmesine ve sonra alanın yanındaki Drop simgesine tıklayın.
 6. Eşlemeleri düzenle'yi kapatmak için Eşlemeleri düzenle'ye tıklayın.

Birleştirme işlecini seçme

 1. Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Eylem seç'e tıklayın.
 2. Listeden bir işleç seçin. Dış birleştirme, İç birleştirme, Sol birleştirme veya Sağ birleştirme.

Tabloları birleştirme

 • Birleştir veya birbirine ekle bölmesinde Uygula'ya tıklayın.

Şimdi tablolar birleştirilir.

Birleştirilen tabloları bölme

Birleştirmenin artık gerekli olmaması durumunda, birleştirilen tabloları kaynak tablolarına bölebilirsiniz.

Bilgi notu

Birleştirilmiş bir tablonun ayrılması, birleştirilmiş tabloda bulunan tüm ilişkilerin yanı sıra birincil ve ikincil tablolar arasındaki tüm ilişkilendirmeleri de kaldırır. Birleştirilmiş tabloları ayırırken ilişkilendirmeleri korumak istiyorsanız tabloyu bölmek yerine Geri al simgesine tıklayarak birleştirmeyi geri alın. 'nde veri yükledikten sonra, Geri al seçeneğini kullanarak birleştirmeyi geri alamazsınız.

Birleştirilen tabloyu bölme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Birleştirilen tabloyu seçin.
 2. Böl seçeneğine tıklayın.

Tablo, kaynak tablolarına ayrılır. Kaynak tablolardaki tüm alanlar birleştirme öncesi adlarına döner. Birleştirilmiş bir tablonun ayrılması, yalnızca bir birleştirme düzeyini ayırır. Ayrılan birleştirilmiş tablonun parçası olan birleştirilmiş tablolar varsa bunların kendileri birleştirilmiş olarak kalır.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!