Ana içeriğe geç

Veri bağlayıcılarında verileri filtreleme

Bilgi notuVerileri filtreleme özelliği tüm bağlayıcılar için sunulmamaktadır.

Yüklenecek verileri seçme adımında Verileri filtrele'yi seçerek bir veri filtreleme ifadesi girersiniz. Verileri filtrele seçildiğinde bir filtre ifadesi girebileceğiniz metin kutusu açılır. Örneğin:

40.000 ve üzerindeki satışlar

Verileri filtrele tarafından Satış gibi tek tek alanlardan seçim yapılır. Bu özellik bir SQL WHERE cümlesi gibi çalışır. WHERE cümlelerinde kullanılan çoğu işleç ve anahtar sözcük, Verileri filtrele özelliğinde kullanılabilir. Geçerli işleçler arasında şunlar vardır:

  • =
  • >
  • >=
  • <
  • <=
  • IN
  • BETWEEN
  • LIKE
  • IS NULL
  • IS NOT NULL

Qlik Sense, veri komut dosyasında Verileri filtrele'ye girilen ifadeden bir WHERE cümlesi oluşturur.

Birden fazla alanda filtreleme yapmak istediğiniz durumlarda AND işleci kullanılarak işleçler birleştirilebilir. Örneğin:

Sales <= 30000 AND RegionID = 45

OR işleci, herhangi bir koşulla eşleşen verileri filtrelemek için kullanılabilir. Örneğin:

Name = 'Smith' OR Name = 'Jones'

IN işlecinden elde edilen sonuçların aynısını alabilirsiniz. IN işleci, birden fazla OR koşulu kullanmak için pratik bir yöntemdir. Örneğin:

Name IN ('Smith', 'Jones')

Veri ekleme hakkında bilgi için bk.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!