Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görüşme analizi ile uygulamaları keşfetme

Insight Advisor Chat, konuşmaya dayalı analiz için sohbet tabanlı bir arayüzdür. Insight Advisor Chat, erişebileceğiniz tüm uygulamalarda içgörüleri aramanıza olanak sağlar.

Insight Advisor Chat, bir Insight Advisor Chat veya Qlik Insight Bot lisansı ile kullanılabilir. Qlik Sense hub'ında İçgörüler'e Sor seçeneğine tıklayarak Insight Advisor Chat uygulamasına erişebilirsiniz. Insight Advisor Chat uygulamasına, Slack ve Microsoft Teams üzerinden de erişilebilir.

Bilgi notuSlack ve Microsoft Teams'in Insight Advisor Chat uygulamasına erişimi bir yönetici tarafından yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Harici kanallar için Qlik Insight Advisor Chat'i yapılandırma (yalnızca İngilizce).

Aramanızı girebilir veya tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği Insight Advisor Chat tarafından destekleniyorsa mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz. Girdiğiniz Insight Advisor Chat soruları kalıcı hale getirilmeden önce şifrelenir. Insight Advisor Chat, ilgili sonuçları içeren uygulamaları döndürür. Bir uygulamayı seçtiğinizde, Insight Advisor Chat bir metin yanıtı ya da görselleştirme sunar. Insight Advisor Chat, sorgunuz için farklı görselleştirmeler oluşturan başka analizler önerebilir. In Germany veya for 2019 gibi takip sorguları da sorabilirsiniz. Insight Advisor Chat, yeni sonuçlar sunar.

Uygulamalarda arayabilecekleriniz ve görüntüleyebilecekleriniz uygulamaya ve erişim haklarınıza bağlıdır. Yayınlanmış uygulamalardan ana öğeleri arayabilirsiniz. Yayınlanmış bir uygulama mantıksal bir model kullanıyorsa, uygulama mantıksal modelinden kullanılabilir alanları ve ana öğeleri arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor Chat içinde uygulama içeriği kullanılabilirliği.

Bilgi notuYardıma ihtiyacınız olursa help ifadesini girin.

Mevcut seçenekleri görüntülemek ve bu seçenekler arasından seçim yapmak için Uygulamalar, Boyutlar veya Hesaplamalar'a tıklayın ya da Show apps, Show Dimensions veya Show measures ifadesini girin. Boyutlar ve Hesaplamalar, bir uygulamada karşılık gelen ana öğeleri görüntüler. Uygulamada ana öğe yoksa, bunun yerine boyut ve hesaplama alanları görüntülenir.

Kaynak uygulamada Insight Advisor içinde görselleştirmeyi görüntülemek için Daha fazlasını keşfedin seçeneğine tıklayabilirsiniz.

İçgörülerin Insight Advisor Chat içinde görüntülenmesini istiyorsanız içgörüler için uygulamalar etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları Insight Advisor Chat uygulamasında kullanıma sunma. Insight Advisor Chat karmalara entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor Chat ile bir karmayı entegre etme (yalnızca İngilizce).

Doğal dil aramalarını kullanma

Doğal dil aramalarında, uygulamaların veri modelindeki alan adlarının veya alan adlarının eş anlamlılarının referans alınması gerekir. Show apps ifadesini girerek kullanılabilir uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Show dimensions ve show measures ifadelerini girerek kullanılabilir boyutları ve hesaplamaları görüntüleyebilirsiniz. Bir boyuta tıkladığınızda bu boyuta ilişkin ilk 10 değer gösterilir. Bir hesaplamaya tıkladığınızda o hesaplama uygulanır.

Doğal dil sorguları üç tür filtreyi destekler:

 • Zaman: Saat veya tarih birimi. Örneğin, Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Boyutlardan birindeki değer. Örneğin, Show me Sales by Product for Sweden.
 • Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Olgular, karşılaştırmalar ve derecelendirmeler için arama sorgularınızı oluşturabilirsiniz. Olgular, What are my sales veya Show expenses over time for 2019 gibi ifadelerdir. Sorgunuza vs veya compare gibi ifadeler ekleyerek karşılaştırma isteyebilirsiniz. Örneğin, Compare sales to expenses over time. Sorgunuza top ifadesini ekleyerek sıralama isteyebilirsiniz. Örneğin, Show me top 10 product by sales for 2020.

Desteklenen diller

Qlik Sense Enterprise on Windows kullanıyorsanız, Insight Advisor Chat'in doğal dilde soru işlevselliği yalnızca İngilizce olarak kullanılabilmektedir.

Dil notları

Insight Advisor Chat içindeki dil desteği için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Insight Advisor Chat, doğal dil sorguları için İngilizce dilini destekler.

 • İspanyolca'da aksanlı harfler (á, é, í, ó, ú, ü, ñ,) veya baş aşağı noktalama işaretleri (¿, ¡) içeren alan adları ve değerler, aksansız değerler ile aynı olarak işlem görmez. Örneğin:

  • México Mexico için, Mexico ise México için sonuçları döndürmez.
  • Categorias Categorías için, Categorías Categorias için sonuçları döndürmez.

  Terimlerin eşdeğer olarak tanınmasını istiyorsanız, bunları uygulamaya eşanlamlı sözcük olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Insight Advisor için eşanlamlılar ekleme.

 • İngilizce anlatım yanıtları, soru bir boyutta ikiden fazla filtre veya ikiden fazla veri değeri filtresi içerdiğinde yalnızca genel bir yorum sağlar. Ancak kullanılan filtreler yanıta dahil edilmez.

Sesten metne veri aktarım değerlendirmeleri

Birçok internet tarayıcısında Insight Advisor sesten metne arama işlevselliği sesten metne verilerinin harici olarak işlenmesi için Web Konuşma API'si'ni kullanır. Bu işlev gerek Insight Advisor Arama gerekse Insight Advisor Chat tarafından kullanılır. Kullanıcının internet tarayıcısı, tarayıcı API'si tarafından kaydedilmiş ses verisini yazıya dökülmek üzere harici bir kaynağa gönderebilir. Ses verisi, kullanıcının Web tarayıcısı tarafından seçilen Web hizmeti tarafından işlenir. Bunun sonucunda, yakalanan bilgiler üçüncü taraf bir sunucuya gönderilebilir. Qlik, bu üçüncü taraf veri işlemeden sorumlu değildir.

Kullanıcılar kendi ilgili üçüncü taraf tarayıcılarına bu bilgi akışını sınırlamak (sesten metne özelliğini kapatmak) isterse, bu, seçilen tarayıcıdaki belirli ayarlar ve diğer güvenlik yapılandırmaları da dahil olmak özere belirli denetimlerle yapılabilir.

Sınırlamalar

Insight Advisor Chat şu sınırlamalara sahiptir:

 • Birden çok boyuta ya da üç veya daha fazla hesaplamaya sahip sorgular için anlatım yanıtları kullanılamaz.
 • Doğal dil sorguları için sesi metne dönüştürme özelliğini kullanırken, Insight Advisor diliniz verilerinizde kullanılan dille eşleşmelidir.

 • Section Access kullanan uygulamalar, kullanıcıların Insight Advisor Chat içinde uygulamaları kullanıma sunabilmesi için ek yapılandırma gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Section Access ve Insight Advisor Chat kullanma. Section Access kullanan uygulamaların şu sınırlamaları vardır:

  • Sorgunuz için uygulama önerileri, erişiminiz olan klasörlerden Section Access kullanan uygulamaları içerir. Bu uygulamalara erişiminiz yoksa, uygulamaları seçmenin bir etkisi olmaz.

  • Sorgunuz için mevcut öğeleri görüntülemek üzere Boyutlar veya Hesaplamalar üzerine tıkladığınızda, uygulamanın Section Access'i ile erişim verilmemiş boyutların veya hesaplamaların listelendiğini görebilirsiniz. Ancak bunları seçmek veri elde etmenizi sağlamaz.

 • Insight Advisor Chat, hub'da sohbet için etkinleştirilmiş, erişebileceğiniz uygulamaları görüntüler. Uygulamaların, bu uygulamalardan olan görselleştirmeleri görüntülemesi için görüntüleme iznine sahip olmanız gerekir.
 • Yeniden yayınlayarak uygulamalara eklenen yeni ana öğeler ve iş mantığı sözlüğü, uygulama yeniden yüklenmeden Insight Advisor Chat içinde kullanılamaz.
 • Yayınlanmamış uygulamalara eklenen yeni ana öğeler ve iş mantığı sözlüğü, uygulama yeniden yüklenene kadar veya Hub'da sohbet için İçgörüler ayarı kapatılıp tekrar etkinleştirilene kadar Insight Advisor Chat içinde mevcut değildir.
 • Qlik Sense Desktop ile Insight Advisor Chat desteklenmez.
 • Sesi metne dönüştürme sorguları, Slack veya Microsoft Teams uygulamasında desteklenmez.
 • Slack ve Microsoft Teams; Uygulamalar, Boyutlar ve Hesaplamalar için düğmeler içermez.
 • Bir alan adı yalnızca sayısal değerler içeriyorsa, bu alan, bir üst (aynı sayısal değere sahip üst veya alt gibi) yerine doğal dil aramasından sonuçlar üretirken kullanılacaktır.

  Örneğin, en iyi 3 servis sağlayıcıyı aradıysanız ve alanlarınızdan birinin adı 3 ise, sorgu sonuçlarında servis sağlayıcılar için ilk 3 sonuç yerine 3 kullanılacaktır.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!