Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Eksplorowanie aplikacji z użyciem analizy konwersacyjnej

Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie wniosków w dowolnej aplikacji, do której masz dostęp.

Insight Advisor Chat jest dostępny dla użytkowników z licencją Insight Advisor Chat lub Qlik Insight Bot. Dostęp do Insight Advisor Chat można uzyskać, klikając Zapytaj wnioski w hubie Qlik Sense. Insight Advisor Chat jest dostępny także za pośrednictwem programów Slack i Microsoft Teams.

InformacjaDostęp programów Slack i Microsoft Teams do Insight Advisor Chat musi zostać skonfigurowany przez administratora. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie czatu Wniosków dla kanałów zewnętrznych (tylko w języku angielskim).

Wyszukiwania można wprowadzać, a jeżeli funkcja przekształcania głosu na tekst przeglądarki jest obsługiwana w Insight Advisor Chat, można kliknąć ikonę mikrofonu. Wprowadzane do Insight Advisor Chat pytania są szyfrowane, zanim zostaną utrwalone. Insight Advisor Chat zwraca aplikacje, które zawierają odpowiednie wyniki. Po wybraniu aplikacji Insight Advisor Chat przedstawia odpowiedź tekstową lub wizualizację. Insight Advisor Chat może zaproponować dalsze analizy związane z zapytaniem, które utworzą różne wizualizacje. Możesz także zadawać dodatkowe pytania, na przykład w Niemczech lub za rok 2019, a Insight Advisor Chat poda nowe wyniki.

To, co możesz wyszukiwać i wyświetlać w aplikacjach, zależy od aplikacji i Twoich uprawnień dostępu. Możesz wyszukiwać elementy główne w opublikowanych aplikacjach. Jeśli opublikowana aplikacja używa modelu logicznego, możesz wyszukać dostępne pola i elementy główne z modelu logicznego aplikacji. Dokładniejsze informacje zawiera temat Dostępność zawartości aplikacji w Insight Advisor Chat.

InformacjaW celu uzyskania pomocy wprowadź help.

Aby wyświetlić i wybrać spośród dostępnych opcji, kliknij Aplikacje, Wymiary bądź Miary lub wprowadź Pokaż aplikacje, Pokaż wymiary lub Pokaż miary. Wymiary i miary wyświetlają odpowiednie elementy główne z aplikacji. Jeśli aplikacja nie zawiera elementów głównych, zamiast tego wyświetlane są pola wymiarów i miar.

Można kliknąć przycisk Zbadaj to dokładniej, aby wyświetlić wizualizację w funkcji Insight Advisor w aplikacji źródłowej.

Aby aplikacje pojawiły się w Insight Advisor Chat, należy je włączyć dla wniosków. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie aplikacji w funkcji Insight Advisor Chat. Insight Advisor Chat można zintegrować w aplikacjach typu „mashup”. Więcej informacji zawiera temat Integrating Insight Advisor Chat into a mashup (tylko w języku angielskim).

Używanie języka naturalnego w wyszukiwaniach

Wyszukiwania w języku naturalnym muszą odwoływać się do nazw pól lub synonimów nazw pól z modelu danych aplikacji. Można wyświetlić dostępne aplikacje, wprowadzając Pokaż aplikację. Możesz wyświetlić dostępne wymiary i miary, wpisując pokaż wymiary i pokaż miary. Kliknięcie wymiaru powoduje wyświetlenie pierwszych 10 wartości tego wymiaru. Kliknięcie miary powoduje zastosowanie tej miary.

Zapytania w języku naturalnym obsługują trzy rodzaje filtrów:

 • Time: jednostka czasu lub daty. Na przykład Show me 2019 Sales.
 • Kategoria: wartość z jednego z wymiarów. Na przykład Show me Sales by Product for Sweden.
 • Miara: wartość lub wartości z miary. Na przykład Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Zapytania wyszukiwania można formułować w taki sposób, aby stanowiły fakty, porównania i oceny. Fakty to instrukcje, takie jak What are my sales lub Show expenses over time for 2019. Aby poprosić o porównanie, możesz dodać do zapytania vs lub compare. Na przykład Compare sales to expenses over time. Można żądać ocen, dodając przymiotnik top do zapytania. Przykładowo: Pokaż mi 10 najlepszych produktów wg sprzedaży w 2020 roku.

Obsługiwane języki

Jeśli korzystasz z Qlik Sense Enterprise on Windows, funkcja pytań w języku naturalnym w Insight Advisor Chat jest dostępna tylko w języku angielskim.

Uwagi dotyczące języka

Obsługi języków w funkcji Insight Advisor Chat dotyczą następujące ograniczenia:

 • Dla zapytań w języku naturalnym aplikacja Insight Advisor Chat obsługuje język angielski.

 • W języku hiszpańskim nazwy pól i wartości zawierające litery ze znakami diakrytycznymi (á, é, í, ó, ú, ü, ñ) lub odwrócone znaki interpunkcyjne (¿, ¡) nie są traktowane jako te same wartości bez znaków diakrytycznych. Na przykład:

  • México nie zwróci wyników dla Mexico, ani Mexico nie zwróci wyników dla México.
  • Categorias nie zwróci wyników dla Categorías, ani Categorías nie zwróci wyników dla Categorias.

  Jeśli chcesz, aby terminy były uznawane za ekwiwalenty, dodaj je jako synonimy w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie synonimów do Insight Advisor.

 • Odpowiedzi narracyjne w języku angielskim obejmują tylko ogólne stwierdzenie, gdy pytanie zawiera więcej niż dwa filtry lub więcej niż dwa filtry wartości danych w wymiarze. Użyte filtry są jednak uwzględniane w odpowiedzi.

Uwagi dotyczące przesyłania danych zamiany głosu na tekst

W wielu przeglądarkach internetowych funkcja wyszukiwania z zamianą głosu na tekst w Insight Advisor wykorzystuje interfejs API Web Speech do zewnętrznego przetwarzania danych zamiany głosu na tekst. Jest on używany zarówno przez Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor, jak i Insight Advisor Chat. Przeglądarka internetowa użytkownika może wysyłać dźwięk nagrany przez swój interfejs API do zewnętrznego źródła w celu transkrypcji. Przetwarzanie głosu będzie obsługiwane przez usługę internetową wybraną przez przeglądarkę internetową użytkownika. W rezultacie przechwycone informacje mogą zostać wysłane na serwer innej firmy. Qlik nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez tę osobę trzecią.

Jeżeli użytkownicy chcą ograniczyć ten przepływ informacji do swojej przeglądarki innego producenta (wyłączyć funkcję przetwarzania głosu na tekst), mogą w tym celu użyć różnych elementów sterujących, w tym ustawień w wybranej przeglądarce oraz innych konfiguracji zabezpieczeń.

Ograniczenia

Insight Advisor Chat mają następujące ograniczenia:

 • Odpowiedzi narracyjne nie są dostępne w przypadku zapytań z wieloma wymiarami lub co najmniej trzema miarami.
 • Podczas korzystania z funkcji przekształcania głosu na tekst do zadawania zapytań w języku naturalnym język funkcji Insight Advisor powinien być zgodny z językiem używanym w danych.

 • Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access wymagają dodatkowej konfiguracji dla użytkowników usługi, aby aplikacje były dostępne w funkcji Insight Advisor Chat. Więcej informacji zawiera temat Używanie Section Access i Insight Advisor Chat. Aplikacje korzystające z instrukcji Section Access mają następujące ograniczenia:

  • Sugestie aplikacji dotyczące zapytania obejmują aplikacje korzystające z instrukcji Section Access ze strumieni, do których masz dostęp. Jeśli nie masz dostępu do tych aplikacji, wybranie aplikacji nic nie da.

  • Gdy klikniesz Wymiary lub Miary, aby wyświetlić dostępne elementy związane z zapytaniem, możesz zobaczyć listę wymiarów lub miar, do których nie masz dostępu przydzielonego w ramach instrukcji Section Access aplikacji. Ich wybranie nie udostępni jednak żadnych danych.

 • Insight Advisor Chat wyświetla aplikacje włączone dla czatu w hubie, do których możesz uzyskać dostęp. Musisz mieć uprawnienia do wyświetlania tych aplikacji, aby można było wyświetlać wizualizacje z tych aplikacji.
 • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do aplikacji w ramach ponownej publikacji są dostępne w Insight Advisor Chat po załadowaniu aplikacji.
 • Nowe elementy główne i słownictwo logiki biznesowej dodane do nieopublikowanych aplikacji są dostępne w Insight Advisor Chat dopiero po ponownym załadowaniu aplikacji lub po wyłączeniu i ponownym włączeniu ustawienia Wnioski dla chatu w hubie.
 • Insight Advisor Chat nie jest obsługiwany przez Qlik Sense Desktop.
 • Zapytania przy użyciu funkcji przekształcania głosu na tekst nie są obsługiwane w Slack ani Microsoft Teams.
 • Slack i Microsoft Teams nie zawierają przycisków dla Aplikacji, Wymiarów ani Miar.
 • Jeśli nazwa pola zawiera tylko wartości liczbowe, to pole będzie używane podczas generowania wyników wyszukiwania w języku naturalnym zamiast superlatywów (takich jak najlepsi czy najgorsi z tą samą wartością liczbową).

  Jeżeli na przykład szukasz top 3 service providers, a jedno z pól nosi nazwę 3, w wynikach zapytania zostanie użyte 3 zamiast 3 najlepszych usługodawców.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!