Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görüşme analizi ile uygulamaları keşfetme

QlikInsight Advisor Chat, konuşmaya dayalı analiz için sohbet tabanlı bir arayüzdür. QlikInsight Advisor Chat, erişebileceğiniz tüm uygulamalarda içgörüleri aramanıza olanak sağlar.

QlikInsight Advisor Chat, bir QlikInsight Advisor Chat lisansı ile kullanılabilir. QlikInsight Advisor Chat öğesine erişmek için Qlik Sense hub'ında Ask Insight Advisor'a tıklayabilirsiniz. QlikInsight Advisor Chat öğesine Slack ve Microsoft Teams'den de erişebilirsiniz.

QlikInsight Advisor Chat

İlk görünümü gösteren Insight Advisor Chat.
Bilgi notuSlack ve Microsoft Teams'in QlikInsight Advisor Chat uygulamasına erişimi bir yönetici tarafından yapılandırılmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Harici kanallar için Qlik Insight Advisor Chat'i yapılandırma (yalnızca İngilizce).

Sorunuzu girebilir veya tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği QlikInsight Advisor Chat üzerinde destekleniyorsa mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz. Sohbet dilinizi desteklenen diller listesinden seçebilirsiniz. Girdiğiniz sorulardan QlikInsight Advisor Chat tanesi, sürdürülmeden önce şifrelendi. QlikInsight Advisor Chat, ilgili sonuçları içeren uygulamaları döndürür. Bir uygulamayı seçtiğinizde, QlikInsight Advisor Chat bir metin yanıtı ya da görselleştirme sunar. QlikInsight Advisor Chat, sorunuz için farklı görselleştirmeler oluşturan başka analizler önerebilir. Ayrıca Almanya'da veya 2019'da gibi takip soruları sorabilirsiniz. QlikInsight Advisor Chat, yeni sonuçlar sağlar.

Uygulamalarda arayabilecekleriniz ve görüntüleyebilecekleriniz uygulamaya ve erişim haklarınıza bağlıdır. Yayınlanmış uygulamalardan ana öğeleri arayabilirsiniz. Yayınlanmış bir uygulama mantıksal bir model kullanıyorsa, uygulama mantıksal modelinden kullanılabilir alanları ve ana öğeleri arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. QlikInsight Advisor Chat içinde uygulama içeriği kullanılabilirliği.

Bilgi notuYardıma ihtiyacınız olursa help ifadesini girin.

Mevcut seçenekleri görüntülemek ve bu seçenekler arasından seçim yapmak için Uygulamalar, Boyutlar veya Hesaplamalar'a tıklayın ya da Show apps, Show Dimensions veya Show measures ifadesini girin. Boyutlar ve Hesaplamalar, bir uygulamada karşılık gelen ana öğeleri görüntüler. Uygulamada ana öğe yoksa bunun yerine boyut ve hesaplama alanları görüntülenir.

Erişiminiz olan uygulamalardan beş adede kadar rastgele soru görüntülemek için Sorular'a tıklayabilirsiniz. Soru listesini yenilemek için Sorular'a tekrar tıklayabilirsiniz. Örnek bir soruya tıklamak soruyu, göndermeden önce içinde düzenleyebileceğiniz sohbete girer.

Kaynak uygulamada İçgörü Danışmanı içindeki bir görselleştirmeyi görüntülemek için Daha fazlasını keşfedin seçeneğine tıklayabilirsiniz.

İçgörülerin QlikInsight Advisor Chat içinde görüntülenmesini istiyorsanız içgörüler için uygulamalar etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaları QlikInsight Advisor Chat uygulamasında kullanıma sunma. QlikInsight Advisor Chat karmalara entegre edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. QlikInsight Advisor Chat ile bir karmayı entegre etme (yalnızca İngilizce).

Doğal dil sorularını kullanma

Doğal dil sorularında ve aramalarında, uygulamaların veri modelindeki alan adlarının eş anlamlılarının referans alınması gerekir. Show apps ifadesini girerek kullanılabilir uygulamaları görüntüleyebilirsiniz. Show dimensions ve show measures ifadelerini girerek kullanılabilir boyutları ve hesaplamaları görüntüleyebilirsiniz. Bir boyuta tıkladığınızda bu boyuta ilişkin ilk 10 değer gösterilir. Bir hesaplamaya tıkladığınızda o hesaplama uygulanır.

Doğal dil soruları, üç tür filtreyi destekler:

 • Saat: Saat veya tarih birimi. Örneğin, Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Boyutlardan birinin değeri. Örneğin, Show me Sales by Product for Sweden.
 • Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Sorularınızı olgular, karşılaştırmalar ve sıralamalar sunacak şekilde oluşturabilirsiniz. Olgular, What are my sales veya Show expenses over time for 2019 gibi ifadelerdir. Sorunuza ile veya karşılaştır ifadesini ekleyerek bir karşılaştırma yapılmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, Compare sales to expenses over time. Sorunuza ilk sırada ifadesini ekleyerek sıralama yapılmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, Show me top 10 product by sales for 2020.

Desteklenen diller

Qlik Sense Enterprise on Windows kullanıyorsanız, QlikInsight Advisor Chat'in doğal dilde soru işlevselliği yalnızca İngilizce olarak kullanılabilmektedir.

Dile göre desteklenen örnek soruların listesini görmek için İçgörü Danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma bölümüne bakın.

Dil notları

QlikInsight Advisor Chat içindeki dil desteği için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Desteklenen dillerdeki doğal dil yanıtları, soru bir boyutta ikiden fazla filtre veya ikiden fazla veri değeri filtresi içerdiğinde yalnızca genel bir deyim sağlar. Ancak kullanılan filtreler yanıta dahil edilmez.

Sesten metne veri aktarım değerlendirmeleri

Birçok internet tarayıcısında İçgörü Danışmanı sesten metne arama işlevselliği sesten metne verilerinin harici olarak işlenmesi için Web Konuşma API'si'ni kullanır. Bu işlev gerek Insight Advisor Arama gerekse QlikInsight Advisor Chat tarafından kullanılır. Kullanıcının internet tarayıcısı, tarayıcı API'si tarafından kaydedilmiş ses verisini yazıya dökülmek üzere harici bir kaynağa gönderebilir. Ses verisi, kullanıcının Web tarayıcısı tarafından seçilen Web hizmeti tarafından işlenir. Bunun sonucunda, yakalanan bilgiler üçüncü taraf bir sunucuya gönderilebilir. Qlik, bu üçüncü taraf veri işlemeden sorumlu değildir.

Kullanıcılar kendi ilgili üçüncü taraf tarayıcılarına bu bilgi akışını sınırlamak (sesten metne özelliğini kapatmak) isterse, bu, seçilen tarayıcıdaki belirli ayarlar ve diğer güvenlik yapılandırmaları da dahil olmak özere belirli denetimlerle yapılabilir.

Sınırlamalar

QlikInsight Advisor Chat şu sınırlamalara sahiptir:

 • Aşağıdaki grafikler QlikInsight Advisor Chat içinde kaydırma çubuklarını ve araç ipuçlarını desteklemez:
  • Birleşik grafik
  • Dağılım grafiği
  • Şelale grafik
 • Birden fazla boyuta ya da üç veya daha fazla hesaplamaya sahip sorular için doğal dil yanıtları kullanılamaz.
 • Doğal dil soruları için sesi metne dönüştürme özelliğini kullanırken, İçgörü Danışmanı diliniz verilerinizde kullanılan dille eşleşmelidir.

 • Section Access kullanan uygulamalar, kullanıcıların QlikInsight Advisor Chat içinde uygulamaları kullanıma sunabilmesi için ek yapılandırma gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Section Access ve QlikInsight Advisor Chat kullanma. Section Access kullanan uygulamaların şu sınırlamaları vardır:

  • Sorgunuz için uygulama önerileri, erişiminiz olan klasörlerden Section Access kullanan uygulamaları içerir. Bu uygulamalara erişiminiz yoksa, uygulamaları seçmenin bir etkisi olmaz.

  • Sorgunuz için mevcut öğeleri görüntülemek üzere Boyutlar veya Hesaplamalar üzerine tıkladığınızda, uygulamanın Section Access'i ile erişim verilmemiş boyutların veya hesaplamaların listelendiğini görebilirsiniz. Ancak bunları seçmek veri elde etmenizi sağlamaz.

 • QlikInsight Advisor Chat, hub'da sohbet için etkinleştirilmiş, erişebileceğiniz uygulamaları görüntüler. Uygulamaların, bu uygulamalardan olan görselleştirmeleri görüntülemesi için görüntüleme iznine sahip olmanız gerekir.
 • Yeniden yayınlayarak uygulamalara eklenen yeni ana öğeler ve iş mantığı sözlüğü, uygulama yeniden yüklenmeden QlikInsight Advisor Chat içinde kullanılamaz.
 • Yayınlanmamış uygulamalara eklenen yeni ana öğeler ve iş mantığı sözlüğü, uygulama yeniden yüklenene kadar veya Hub'da ayarı kapatılıp tekrar etkinleştirilene kadar QlikInsight Advisor Chat içinde kullanılamaz.
 • Qlik Sense Desktop ile QlikInsight Advisor Chat desteklenmez.
 • Sesi metne dönüştürme sorguları, Slack veya Microsoft Teams uygulamasında desteklenmez.
 • Slack ve Microsoft Teams; Uygulamalar, Boyutlar ve Hesaplamalar için düğmeler içermez.
 • Bir alan adı yalnızca sayısal değerler içeriyorsa, bu alan, bir üst (aynı sayısal değere sahip üst veya alt gibi) yerine doğal dil aramasından sonuçlar üretirken kullanılacaktır.

  Örneğin, en iyi 3 servis sağlayıcıyı aradıysanız ve alanlarınızdan birinin adı 3 ise, sonuçlarda servis sağlayıcılar için ilk 3 sonuç yerine 3 kullanılacaktır.

 • Doğal dil içgörülerinde desteklenen analiz türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sınırlamalar.

 • Bir hesaplama ve zaman filtresi ile trend anahtar sözcüğünü kullanan İngilizce sorular desteklenmez.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!