Ana içeriğe geç Skip to complementary content

linest fonksiyonlarının kullanımına ilişkin örnekler

linest fonksiyonları, doğrusal regresyon analizi ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır. Bu bölümde, Qlik Sense içinde kullanılabilen linest fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak görselleştirmelerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. linest fonksiyonları veri kod dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı linest grafik fonksiyonu ve kod fonksiyonu konularına bakın.

Örneklerde kullanılan veri ve kod ifadeleri

Şu satır içi veri ve kod ifadelerini aşağıdaki linest() örnekleri için veri yükleme düzenleyicisine yükleyin.

T1: LOAD *, 1 as Grp; LOAD * inline [ X|Y 1|0 2|1 3|3 4|8 5|14 6|20 7|0 8|50 9|25 10|60 11|38 12|19 13|26 14|143 15|98 16|27 17|59 18|78 19|158 20|279 ] (delimiter is '|'); 			 R1: LOAD  Grp, linest_B(Y,X) as Linest_B, linest_DF(Y,X) as Linest_DF, linest_F(Y,X) as Linest_F, linest_M(Y,X) as Linest_M, linest_R2(Y,X) as Linest_R2, linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB, linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM, linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY, linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG, linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID resident T1 group by Grp; 			

Satır içi yüklemeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Satır içi yüklemeler.

Örnek 1: linest kullanan kod ifadeleri

Örnek 2: linest kullanan grafik ifadeleri

Örnek 3: linest kullanan grafik ifadeleri