Ana içeriğe geç Skip to complementary content

LINEST_F - kod fonksiyonu

Kod fonksiyonu, bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde yinelenen x-expression ve y-expression içindeki eşlenmiş sayılarca temsil edilen bir koordinatlar dizisi için y=mx+b denklemiyle tanımlanan bir doğrusal regresyonun toplanmış F istatistiğini (r2/(1-r2)) döndürür.

Söz Dizimi:  

LINEST_F (y_value, x_value[, y0 [, x0 ]])

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
y_value Hesaplanacak y değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
x_value Hesaplanacak x değerleri aralığını içeren ifade veya alan.
y(0), x(0)

Regresyon çizgisini belirli bir noktada y ekseninden geçmeye zorlayacak şekilde isteğe bağlı bir y0 değeri belirtilebilir. Hem y0 hem de x0 belirtilerek, regresyon çizgisi tek bir sabit koordinattan geçmeye zorlanabilir.

Hem y0 hem de x0 belirtilmedikçe fonksiyon, hesaplamak için en az iki geçerli veri çifti gerektirir. y0 ve x0 belirtilirse, tek bir veri çifti yeterli olur. 

Sınırlamalar:  

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.