Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Biçimlendirme fonksiyonları

Biçimlendirme fonksiyonları, görüntüleme biçimini giriş sayısal alanlarına veya ifadelere zorla kabul ettirir. Veri türüne bağlı olarak ondalık ayırıcı, binlik ayırıcı vs. için karakterleri belirtebilirsiniz.

Fonksiyonların tümü hem dize hem de sayısal değer içeren bir ikili değer döndürür; ancak bu, sayıdan dizeye bir dönüştürme yapılıyormuş gibi düşünülebilir. Dual() özel bir durumdur, ancak diğer biçimlendirme fonksiyonları giriş ifadesinin sayısal değerini alır ve sayıyı temsil eden bir dize oluşturur.

Buna karşılık, yorumlama fonksiyonları bunun tersini yapar: dize ifadelerini alıp sayı olarak değerlendirir ve elde edilen sayının biçimini belirtir.

Fonksiyonlar hem veri kod dosyalarında hem de grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Bilgi notuTüm sayısal gösterimler, ondalık ayırıcı olarak nokta kullanılarak verilmiştir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Daha fazla bilgi