Ana içeriğe geç

Avg - kod fonksiyonu

Avg(), group by cümlesi tarafından tanımlanan birkaç kayıt içerisinden ifadedeki birleştirilmiş verilerin ortalama değerini bulur.

Söz Dizimi:  

Avg([DISTINCT] expr)

Dönüş verileri türü: sayısal

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
DISTINCT İfadeden önce distinct sözcüğü varsa, tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç

Temp:

crosstable (Month, Sales) load * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar||Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

Avg1:

LOAD Customer, Avg(Sales) as MyAverageSalesByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 48.916667

Betacab 44.916667

Canutility 56.916667

Divadip 63.083333

Hesaplamayı içeren bir tablo oluşturmak suretiyle sayfada bunun kontrolü yapılabilir:
Sum(Sales)/12

Önceki örnekte olduğu gibi Temp tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD Customer,Avg(DISTINCT Sales) as MyAvgSalesDistinct Resident Temp Group By Customer;

Customer MyAverageSalesByCustomer

Astrida 43.1

Betacab 43.909091

Canutility 55.909091

Divadip 61

Yalnızca tekil değerler sayılır. Toplamı, çoğaltılmayan değerlerin sayısına bölün.