Ana içeriğe geç

Store

Kod fonksiyonu bir QVD veya CSV dosyası oluşturur.

Söz Dizimi:  

Store[ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

 

Deyim, açıkça adlandırılmış bir QVD veya CSV dosyası oluşturur. Deyim yalnızca bir veri tablosundan alanları dışarı aktarabilir. Birkaç tablodan alanlar dışarı aktarılacaksa, dışarı aktarılması gereken veri tablosunu oluşturmak için kodda önceden açık bir join yapılmalıdır.

Metin değerleri, CSV dosyasına UTF-8 biçiminde dışarı aktarılır. Bir ayırıcı belirtilebilir, bkz. LOAD. Bir CSV dosyasına yönelik store deyimi BIFF dışarı aktarımı desteklemez.

Bağımsız Değişkenler:  

Store bağımsız değişkenleri
Bağımsız Değişken Açıklama
*fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Seçilecek alanların listesi. Alan listesi olarak * kullanılması tüm alanlara işaret eder. 

field::= fieldname [asaliasname ]

fieldname, table içindeki bir alan adıyla aynı olan metindir. (Boşluklar veya diğer standart olmayan karakterler içermesi halinde alan adının düz çift tırnak işaretleri veya köşeli ayraçlar içine alınması gerektiğini unutmayın.)

aliasname, sonuç olarak elde edilen QVD veya CSV dosyasında kullanılacak alan için bir alternatif addır.

table Veriler için kaynak olarak kullanılacak önceden yüklenmiş bir tabloyu temsil eden kod etiketi.
filename

Hedef dosyanın adı (geçerli yolu dahil).

  • mutlak

    Örnek: c:\data\sales.qvd

  • QlikView belge yoluna göreceli.

    Örnek: data\sales.qvd

    Yol atlanırsa, QlikView bu dosyayı Directory deyiminde belirtilen dizinde saklar. Directory deyimi yoksa, QlikView dosyayı çalışma dizininde saklar.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Biçim belirtimi, metin dosyaları için metin txt veya qvd dosyaları için metin qvd öğesinden oluşur. Biçim belirtimi atlanırsa qvd olduğu varsayılır.

Örnekler:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into xyz.qvd;

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into xyz.qvd;

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into myfile.txt (txt);

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com