Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bilgileri alan değerlerine bağlama

Metin dosyaları, resimler veya harici uygulama dosyaları biçimindeki bilgiler, bir QlikView belgesindeki verilerle ilişkilendirilebilir. Bu özelliğin kullanılması için, hangi bilgi dosyasının hangi alan değerine bağlanacağını açıklayacak ve QlikView olanağına bu tabloları bilgi tabloları olarak işlemesini bildirecek şekilde tabloların oluşturulması gerekir. Bu işlemin nasıl yapıldığı aşağıda açıklanmıştır.

Bilgi tabloları iki sütundan oluşmalıdır: bunlardan birincisi üstbilgi olarak bir alan adına sahip olmalı ve alana ait değerlerin listesini içermeli; ikincisi ise üstbilgi olarak rastgele bir ada sahip olmalı ve bilgiyi (metinse) veya bilgiyi içeren dosyalara yönelik referansları (resim, uygulamalar) içermelidir.

Bu tabloyu bilgi tablosu olarak yüklemeye yönelik deyim şu şekilde olur:

Info LOAD Country, I from Flagsoecd.csv (ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

Bilgilere bağlı liste kutusu veya çoklu kutu öğesi seçildiğinde, bilginin kullanılabilir olduğunu göstermek için alan adının yanında bir bilgi simgesi görünür. Simgeye tıklanması, bilgiyi gösterir veya uygulama dosyasını yükler. Liste Kutusu Özellikleri diyalog penceresinin Düzen sayfasındaki bilgi simgesini kapatmak mümkündür.

İkinci sütunda metin girilirse, bu metin dahili metin görüntüleyicisinde gösterilir.

Bu metinde yeni satırı işaretlemek için, satır başı kullanılamaz. Bunun yerine, bilgi dosyasında "\n" sembolü kullanılır.

  • İkinci sütuna bir resim dosyasının adı (örneğin, bmp uzantısı) girilirse, resim dahili resim görüntüleyicide gösterilir.
  • İkinci sütuna bir ses dosyasının adı (wav uzantısı) girilirse, ses yürütülür.
  • İkinci sütuna bir yürütülebilir dosyanın adı girilirse, dosya çalıştırılır.
  • İkinci sütuna başka herhangi bir dosyanın adı girilirse, dosyayı açmak için ilişkili program kullanılır.
  • İkinci sütuna örneğin bir İnternet adresi gibi bir URL girilirse, adrese erişmek için kayıtlı İnternet tarayıcısı kullanılır.

info dosyası yıldız sembolü içeremez. Bununla birlikte, OtherSymbol olarak tanımlanan bir sembole izin verilir.

bundle info load kullanılarak, harici verilerden QlikView belgesi içinde paket oluşturulabilir.

Daha fazla bilgi

 

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com