Ana içeriğe geç

Veri yüklemeye giriş

Burada, verilerin QlikView'e nasıl yükleneceği hakkında kısa giriş bilgileri verilmektedir. Temel veri yükleme ve dönüştürme işlemlerinin nasıl yapıldığı gösterilerek, bu bölümdeki konu başlıkları için arka plan oluşturulmaktadır.

QlikView, çeşitli veri kaynaklarına bağlanmak ve bunlardan veri almak için kod düzenleyicisi içinde yönetilen bir kod dosyası kullanır. Kodun içinde, yüklenecek alanlar ve tablolar belirtilir. Veri yapısı özel kod deyimleri ve ifadeleri kullanılarak da yönlendirilebilir veya dönüştürülebilir.

Kod çalıştırıldığında, QlikView verileri ilişkilendirmek için farklı tablolardan ortak alanları (anahtar alanları) tanımlar. Belgedeki veriler için sonuçta ortaya çıkan veri yapısı tablo görünümünde incelenebilir. Veri yapısındaki değişiklikler, tablolar arasında farklı ilişkilendirmeleri elde etmek üzere alanları yeniden adlandırmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

Kodu çalıştırmak için Yeniden Yükle düğmesine tıklayın. Kod çalıştırıldıktan sonra, QlikView için sayfadaki liste kutularında görüntülenecek alanları seçebileceğiniz Alanları seç diyalog penceresi açılır.

Veriler QlikView'e yüklendikten sonra belgede saklanır. Belge, programın fonksiyonelliğinin kalbidir ve şu birkaç faktörle karakterize edilir: verinin ilişkilendirildiği kısıtlamasız tutum, çok fazla sayıdaki olası boyutları, analiz hızı ve kompakt boyutu. Belge açık durumdayken RAM'de tutulur.

QlikView içinde analiz her zaman, belgenin veri kaynaklarına doğrudan bağlı olmadığı bir sırada gerçekleşir. Bu nedenle, verileri yenilemek için kodu yeniden yüklemeniz gerekir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com