Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sık Sorulan Sorular

Yükleme

S: QlikView'ün yüklenmesi için gereksinimler nelerdir?

QlikView için Sistem Gereksinimleri (yalnızca İngilizce)

QlikView Belgeleri

S: Ne kadar RAM'a ihtiyacım var? RAM gereksinimlerini veri hacmiyle ilişkilendirmenin basit bir yolu var mı?

C: Hayır. Bu, veri yapısına ve veri türüne bağlıdır. Alan sayısı açısından daha fazla veri satırı ve daha geniş kayıt, daha fazla RAM ihtiyacı anlamına gelir. Bir alan birden fazla farklı tekil değer içeriyorsa, tekil değer sayısı düşük olan alana göre, daha fazla RAM gerektirir. Belirli grafikler, hesaplanırken RAM'in büyük bir bölümünü talep edebilir.

 

S: QlikView'daki belge boyutunun teorik limiti nedir?

C: Bu sınırı belirli bir kayıt sayısına dönüştürmek imkansızdır (bkz. yukarıdaki soru). QlikView genellikle kod yürütmesi sırasında, düzende çalışma sırasında kullandığı bellekten 3-4 kat daha fazla bellek kullanır.

 

S: Kullanılabilir durumda 2 GB'lık RAM'im var; ancak 1 GB'lık belgem açılırken "Yetersiz bellek" hata mesajı veriyor. Sorun nedir?

C: QlikView belgesindeki her bir tablo bitişik bellek öbekleri ayrılmasını gerektirir. Bellek, örneğin yüklenen dll'lerden dolayı, parçalı haldeyse, yer ayırma başarısız olur ve doğru bir hata mesajı gösterilir. Bu davranış, farklı bilgisayarlar arasında değişiklik gösterebilir.

 

S: QlikView'da gerçek kullanıcılar tarafından fiili olarak çalıştırılan belgeler ne kadar büyük olabilir?

C: QlikView, örneğin 512 MB RAM bulunan bir bilgisayarda çalıştırıldığında birkaç milyon satır tipik işlem verisi işlenebilir. QlikView ve birkaç Gigabayt RAM bulunan büyük sunucularda, bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle (Mayıs 2008 tarihli bu bilgiler 7 yıllıktır), müşteri uygulamalarında bir milyar satıra kadar (toplama olmaksızın tam işlem detay seviyesi) işlenmektedir.

 

Kodlar ve Veri Yükleme

S: Bir QlikView kodunda birden fazla İkili deyim kullanılabilir mi?

C: Maalesef hayır. İkili yükleme, QlikView içinde zaten bir kez işlenmiş olan verileri bir başka QlikView belgesinde okumak için çok özel bir mantık kullanır. Kullanılan "paket açma" işlemi, bellekte "yeni bir başlangıç" gerektirir ve bu da İkili deyimin kod içinde ilk deyim olması gerekliliğinin nedenidir. Bu yüzden de bir kod içinde İkili deyimi birden fazla kullanmak imkansızdır. Ancak, birden fazla QVD belgesinden verileri İkili deyim ile aynı hızda birleştirmek için QVD dosyalarını kullanabilirsiniz.

 

S: Otomatik birleştirme için tek gereksinim, alan adlarının aynı olması mıdır?

C: Evet. Bu tür bir birleştirme, ilişkilendirme olarak adlandırılır.

 

S: Farklı alan adlarına sahip iki alanda otomatik birleştirme gerçekleştirebilir miyim?

C: Evet, ancak ALIAS deyimi veya AS cümlesi kullanarak kod içindeki alanlardan birini yeniden adlandırmalısınız.

Alanların yeniden adlandırılması

 

S: Metin dosyalarında Where cümlelerini, Group by cümlelerini ve diğer SQL benzeri söz dizimlerini kullanabilir miyim?

C: QlikView size SQL söz diziminin büyük kısmını ve birtakım ek özellikleri de içeren zengin bir kodlama dili sunar.

 

S: İkili QlikView dosyalarında Where cümlelerini, Group By cümlelerini ve diğer SQL benzeri söz dizimlerini kullanabilir miyim?

C: Hayır.

 

S: Dahili tablolar arasındaki bir ilişkilendirme, öncesinde bir join niteleyicisi gelen bir load veya select deyimi ve select deyiminin içindeki bir join arasında ne fark vardır?

C: İlişkilendirme, belgenizde bir alan değerine tıkladığınızda değerlendirilen dahili tablolar arasındaki bir birleştirmedir. İki farklı tablo arasında ortak bir alan olduğunda QlikView bu ilişkilendirmeyi otomatik olarak yapar. Sorudaki sonraki iki birleştirme eylemi, kod yürütmesi sırasında yapılır ve yeni mantıksal tablolar oluşturur. Bu gibi durumlarda, QlikView orijinal tabloları mantıksal tablolar olarak yüklemez.

Buna ek olarak, bir select deyimi içindeki bir join işlemi genellikle sadece anahtar değeri her iki tabloda da bulunan değerleri yüklerken (inner join), soruda belirtilen ilk iki birleştirme eylemi aynı zamanda anahtar alan değeri tablolardan sadece birinde bulunan kayıtları içerir (full outer join).

 

S: Sabit kayıt metin dosyalarından verileri nasıl yüklerim?

C: QlikView'daki tablo dosya sihirbazını kullanın.

Dosya Sihirbazı: Tür ve Dosya Sihirbazı: Tür - Sabit Kayıt

 

S: Bir QlikView belgesini yalnızca değiştirilmiş verileri yükleyerek güncelleştirebilir miyim?

C: Evet, artışlı yeniden yüklemeleri kullanarak.

QVD dosyaları

 

S: Web sayfalarındaki tabloları QlikView'de okuyabilir miyim?

C: Evet. Tablo dosyası sihirbazı, HTML içinde tablo olarak kodlanmış tabloları çıkarmayı mümkün kılar. HTML dosyası düzgün olarak biçimlendirilmiş tablo etiketlerini içermiyorsa, yine de, örneğin subfield ve textbetween kod fonksiyonlarını kullanarak verileri çıkarmak genellikle mümkündür.

Dosya Sihirbazı: Tür - HTML

QlikView Mantığı

S: Belirli liste kutularında sıklığı neden gösterilemez?

C: Bu sorunun meydana geldiği liste kutusu, birden fazla dahili tabloda ortak olan bir alan içeriyordur. Bu yüzden, QlikView'ün alan için sıklığı ve diğer istatistiksel yapıları nasıl hesaplayacağını bilmesi imkansızdır. Sorun ayrıca alan (sıklığını göstermek istediğiniz) ana tablosundan fazladan bir kez daha ancak yeni bir ad altında yükleyerek ve bu kez liste kutusu için söz konusu alanın sıklığını göstererek de çözülebilir. Etiket özelliği kullanılarak, son kullanıcının bu küçük numarası fark etmesi engellenebilir.

 

S: İstatistik kutumda neden sadece çok sayıda n/a var?

C: İstatistik kutusu birden fazla dahili tabloda ortak olan bir alan içeriyordur. Önceki sorunun cevabına bakınız.

 

S: QlikView bir grafik içinde bulunan bir ifadedeki belirli bir alanı kullanmama neden izin vermiyor?

C: Alan, birden fazla dahili tabloda ortak olan bir alandır. Önceki soruların cevabına bakınız.

 

S: Bir istatistik kutusunda tekil değerlerin sayısını nasıl görüntüleyebilirim?

C: load/select deyimlerinizde "distinct" cümlesini kullanın.

 

S: Liste Kutusu Özellikleri diyalog penceresinde AND modu seçeneği ne zaman etkinleştirilir?

C: AND modu seçeneğine yalnızca QlikView mantığının arkasındaki teorinin zorunlu kıldığı çok katı koşullar altında izin verilir. AND modunu etkinleştirmek için, alan

  • yalnızca bir dahili tabloda mevcut olmalıdır,
  • söz konusu tablonun var olan yalnızca iki alanından ikinci alanı olmalıdır,
  • çoğaltma kayıt içermemelidir.
  • bir tekil niteleyici tarafından ilerletilmelidir.

 

S: Bir liste kutusu içindeki değer seçimleri için AND ve OR mantığını karıştırabilir miyim?

C: Hayır. QlikView mantığı bunu yasaklamaktır.

 

S: Liste kutuları arasında OR mantığı kullanabilir miyim?

C: Sadece dolaylı olarak kullanabilirsiniz. Bunun gelişmiş bir alternatifi, bir liste kutusunda yapılan seçimleri bir başka alana aktarmak için anlamsal bağlantıları kullanmaktır. Ardından, orijinal kutudaki seçimleri değiştirin ve iki seçim arasında OR elde edecek anlamsal bağlantıya Ctrl ile tıklayın. Nihai sonuç, anlamsal bağlantı tersine çevrilerek aktarılabilir.

 

S: Birden fazla bilgi dosyası bir değere, örneğin bir resme ve bir metin dosyasına bağlanabilir mi?

C: Evet, ancak bu, yalnızca alanların çoğaltmaları kullanıldığında gerçekleştirilebilir. QlikView'daki her bir alan yalnızca bir bilgi dosyasına bağlanabilir.

 

S: '002', '02' ve '2! örnekleri kimi zaman QlikView tarafından neden aynı değer olarak yorumlanır?

C: Örnekteki tüm değerler QlikView'da aynı sayısal değeri paylaşır. Bir kural olarak, QlikView herhangi bir verinin sayısal yorumlamasını dener. Sayısal yorumlama mümkünse, ilişkilendirme için bu kullanılır. Bununla birlikte, kod içindeki bir alanda text() yorumlama fonksiyonunu kullanıyorsa, değerler kesinlikle metin değerleri olarak işlenir. Ardından yukarıdaki örnekte yer alan değerler, üç farklı değer olarak yorumlanır.

 

S: "Döngü" veya dairesel tablo yapısı nedir?

C: Tablo yapısı aracılığıyla asla son bulmayan bir dairedeki alan ilişkileri takip edilebildiğinde, bu, döngü olarak adlandırılır. Bu olguyu açıklamanın bir başka yolu da, belirli iki alan arasındaki tablo yapısı aracılığıyla iki ya da daha fazla rotanın var olduğudur. Verilerin yorumlanmasında belirsizliklere neden olacağından, döngülerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Birçok durumda, döngüler kötü veritabanı tasarımının bir sonucudur, ancak bazı durumlarda döngü kaçınılmaz olabilir. QlikView kodu çalıştırırken bir döngüyle karşılaşırsa, bir uyarı verir ve sizi sorunu gevşek tablolar yardımıyla çözmeye zorlar.

Döngüsel referansları anlama

Düzen

S: Başlıksız sayfa nesneleri neden üst kenarlarından boyutlandırılamaz?

C: Bir sayfa nesnesinin başlığını kapattığınızda, üst kenarlık sadece sayfa nesnesini taşımak için kullanılabilir; bu nedenle sayfa nesnesini boyutlandırmak için üst köşeleri kullanın.

 

S: Kenarlığı sürüklemeye çalıştığımda tablomu sağa doğru neden genişletemiyorum?

C: Tablonun sağ kenarlığında iki adet tutamaç vardır. Bir tablonun kenarlığını sürüklediğinizde, tabloda gösterilebilecek öğelerin dış sınırlarını boyutlandırırsınız. Bununla birlikte, dış çerçeveyi tablodaki tüm sütunların genişlik toplamlarından daha geniş olacak bir hale asla getiremezsiniz. En sağdaki sütunun boyutlandırılması imlecin dış kenarlığın hemen soluna konulmasıyla gerçekleştirilir. Dış çerçevenin bir sütunun ortasına gelmediğinden emin olun. Böyle bir durum söz konusu olursa, sütunun sağ kenarlığını dış çerçeveye konumlandırmak için kaydırma çubuğunu kullanın Bir sayfa nesnesinin gerçek dış çerçevesini görmek için tasarım kılavuz çizgisini kullanın.

 

S: Bir QlikView belgesinde sayfa nesnelerindeki bir alanın adını değiştirebilir miyim?

C: Evet. Her bir sayfa nesnesindeki her bir alan için bir etiket ayarlayabilirsiniz.

 

S: Hangi sayfa nesneleri en küçük duruma getirilebilir?

C: Sayfa nesnelerinin tüm türleri en küçük duruma getirilebilir; ancak düğmeler, metin nesneleri ve çizgi/ok nesneleri için sayfa nesneleri için bu seçenek varsayılan olarak kapalıya ayarlanmıştır.

 

S: En küçük duruma getirilmiş nesneleri sayfa üzerinde taşıyabilir miyim?

C: Evet. Bunlar serbestçe taşınabilir ve sayfa üzerinde istenilen her yere yerleştirilebilir ve belirli sınırlar için de boyutlandırılabilir.

QlikView Belgelerini Başkalarıyla Paylaşma

S: QlikView belgemi bir sunucuya koyup diğerleriyle paylaşabilir miyim?

C: Evet. Alıcılar kayıtlı bir QlikView lisansına ve sunucu dizinine erişime sahip olduğu sürece bunu yapabilirsiniz.

 

S: QlikView'ü gerçek istemci/sunucu modunda kullanabilir miyim?

C: Evet. Bunun için bir QlikView Server'a ihtiyacınız vardır.

 

S: Belgemi bir web sayfasına bir bağlantı olarak koyup, başkalarının bu belgeye internet üzerinden erişmelerini sağlayabilir miyim?

C: Evet. Alıcılar kayıtlı bir QlikView lisansına ve web sayfasına erişime sahip olduğu sürece bunu yapabilirsiniz.

 

S: Belgemi diğerlerine e-postayla gönderebilir miyim?

C: Evet. Alıcılar kayıtlı bir QlikView lisansına sahip olduğu sürece bunu yapabilirsiniz.

 

S: Belirli kişilerin belgemi kullanmalarını engelleyebilir miyim?

C: Evet, belgeyi kullanabilecek kişileri tanımlamak için "Bölüm Erişimi" özelliğini kullanarak.

Section ve Erişim Kısıtlama Tablosu Sihirbazı

 

S: Diğerlerinin kodu görmesini/değiştirmesini engelleyebilir miyim?

C: Evet. "Section Access" bazı kişilere ADMIN erişim seviyesini verirken; bazı kişileri USER erişim seviyesiyle koddan uzak tutabilir.

Güvenlik

 

S: Erişim haklarıyla ilgili bilgileri nerede saklayabilirim?

C: Bilgiler korumalı bir birimde bir metin dosyası olarak veya veritabanında bir tablo olarak saklanabilir. Bilgiler aynı zamanda kod içinde bir satır içi deyimi olarak da saklanabilir.

Satır İçi Veri Sihirbazı

 

S: Daha geniş bir kullanıcı grubu için kişiselleştirilmiş kopyalar oluşturmanın otomatikleştirilmiş bir yolu var mı?

C: Evet. Bunun için QlikView Server'ın eklenti modülü olan QlikView Publisher'a ihtiyaç duyarsınız.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com