Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Snowflake

Bu bölümde, Snowflake Hedef bağlayıcısı kullanılarak bir Snowflake hedefine bağlantının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Bir Snowflake hedefine bağlanmadan önce veritabanındaki Gerekli izinler öğesini yapılandırmanız gerekir. Snowflake'e Veri Hareketi ağ geçidi üzerinden bağlanıyorsanız Sürücü kurulumu bölümünde açıklandığı gibi gerekli sürücüyü de yüklemeniz gerekir.

Snowflake Hedef bağlayıcısını kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sınırlamalar hakkında bilgi için bk. Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar.

Bağlantı özelliklerini ayarlama

Bu bölümde kullanılabilen bağlantı özellikleri anlatılmaktadır. Tüm özellikler, aksi belirtilmedikçe gereklidir.

Veri Hareketi ağ geçidi

Veri ağ geçidi: Veri Hareketi ağ geçidi yalnızca hedef veritabanına Qlik Cloud uygulamasından erişilemiyorsa (örneğin, bir Sanal Özel Bulutta bulunuyorsa) gereklidir. Bu durumda, hedef veritabanına erişmek istediğiniz Veri Hareketi ağ geçidi öğesini seçin.

Kullanım durumunuza bağlı olarak, bu ya veri kaynağından veri indirmek için dağıtılanVeri Hareketi ağ geçidi ile aynı ya da farklı bir veri kaynağı olacaktır. Muhtemel Veri Hareketi ağ geçidi dağıtım olasılıkları hakkında bilgi için bk. Yaygın kullanım durumları.

Bilgi notuVeri Hareketi ağ geçidi 2022.11.70 veya üstünü gerektirir.

Hedef veritabanına Qlik Cloud uygulamasından doğrudan erişilebiliyorsa Yok seçeneğini belirleyin.

Bilgi notuHedef veritabanına Veri Hareketi ağ geçidi üzerinden erişirken, Veri Hareketi ağ geçidi makinesine de uygun sürücüyü yüklemeniz gerekir. Ayrıntılar için aşağıdaki Sürücü kurulumu öğesine bakın.

Bağlantı özellikleri

 • Sunucu: Snowflake'e erişim URL'niz. Örneğin, myaccount.snowflakecomputing.com.

 • Bağlantı noktası: Snowflake veritabanınıza erişmek istediğiniz bağlantı noktası. Varsayılan 443'tür.

Hesap özellikleri

Kullanıcı Adı ve Parola: Snowflake veritabanına erişme yetkisi olan bir kullanıcının kullanıcı adı ve parolası.

Veritabanı özellikleri

 • Varsayılan Ambar: Snowflake deponuzun adı. Bunu proje ayarlarınızda geçersiz kılabilirsiniz.
 • Veritabanı adı: Snowflake veritabanınızın adı.

Dahili özellikler

Dahili özellikler özel kullanım durumları içindir ve bu nedenle diyalog penceresinde gösterilmez. Bunları yalnızca Qlik Desteği tarafından talimat verildiği takdirde kullanmalısınız.

Gerektiği takdirde özellik eklemek veya kaldırmak için alanların sağındaki Yeni oluştur ve İptal düğmelerini kullanın.

Ad

Bağlantının görünen adı.

Önkoşullar

Gerekli izinler

Şu izinler gereklidir:

 • USAGE ON DATABASE
 • CREATE SCHEMA ON DATABASE
 • USAGE ON DATABASE
 • USAGE ON SCHEMA
 • CREATE FILE FORMAT ON SCHEMA
 • CREATE STAGE ON SCHEMA
 • CREATE TABLE ON SCHEMA

Sürücü kurulumu

Bir sürücü yalnızca veritabanına Veri Hareketi ağ geçidi üzerinden erişiyorsanız gereklidir.

driver öğesini, sürücü yükleme yardımcı programını kullanarak (önerilir) veya manuel olarak yükleyebilirsiniz. Manuel yükleme, nadir görülen şekilde sürücü yükleme yardımcı programında bir sorunla karşılaşmanız durumunda denenmelidir.

Sürücüyü yüklemek için sürücü yükleme yardımcı programı kullanma

Bu bölümde, gerekli driver öğesinin nasıl yükleneceği açıklanmıştır. Sürece; driver öğesini indirme, gerekli klasöre (aşağıya bakın) kopyalama ve otomatik olarak yükleyecek ve yapılandıracak bir komut dosyası çalıştırma işlemleri dahildir. Gerektiğinde driver öğesini güncellemek ve kaldırmak için de komut dosyaları çalıştırabilirsiniz.

 • Python 3.6 veya daha yeni bir sürümünün Veri Hareketi ağ geçidi sunucusunda yüklü olduğundan emin olun.

  Python, çoğu Linux dağıtımında önceden yüklenmiş şekilde sunulur. Aşağıdaki komutu çalıştırarak sisteminizde yüklü olan Python sürümünü öğrenebilirsiniz:

  python --version

 • https://developers.snowflake.com/odbc/ adresinden Snowflake ODBC sunucusunu "snowflake-odbc-2.25.4.x86_64.rpm" indirin ve dosyayı şuraya kopyalayın:

  /opt/qlik/gateway/movement/drivers/snowflake

driver öğesini yüklemek için:

 1. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 2. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./install snowflake

  Aksi durumda, driver öğesinin EULA'sı görünür.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'da yavaşça gezinmek için [Enter] tuşuna tekrar tekrar basın.
  • EULA'da hızlı bir şekilde gezinmek için Boşluk tuşuna tekrar tekrar basın.
  • Lisans metninden çıkmak ve EULA kabul seçeneklerine ulaşmak için q tuşuna basın.
 4. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'yı kabul etmek ve yükleme işlemini başlatmak için "y" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı reddetmek ve yükleme işleminden çıkmak için "n" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı tekrar görüntülemek için "v" yazıp [Enter] tuşuna basın.

 5. driver yüklenir.

Sağlanan driver öğesini yüklemeden önce driver öğesinin eski sürümlerini kaldırmak istiyorsanız güncelleme komutunu çalıştırın.

driver öğesini güncellemek için:

 1. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 2. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./update snowflake

  Aksi durumda, driver öğesinin EULA'sı görünür.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'da yavaşça gezinmek için [Enter] tuşuna tekrar tekrar basın.
  • EULA'da hızlı bir şekilde gezinmek için Boşluk tuşuna tekrar tekrar basın.
  • Lisans metninden çıkmak ve EULA kabul seçeneklerine ulaşmak için q tuşuna basın.
 4. Şunlardan birini yapın:

  • EULA'yı kabul etmek ve yükleme işlemini başlatmak için "y" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı reddetmek ve yükleme işleminden çıkmak için "n" yazıp [Enter] tuşuna basın.
  • EULA'yı baştan incelemek için "v" yazıp [Enter] tuşuna basın.
 5. Eski driver kaldırılacak ve yeni driver yüklenecektir.

driver öğesini kaldırmak istiyorsanız kaldırma komutunu çalıştırın.

driver öğesini kaldırmak için:

 1. Verileri indirmek için Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa tüm indirme görevlerinizi durdurun. Hedef üzerinde ELT işlemlerini gerçekleştirmek için farklı bir Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa ilgili tüm görevleri (Veri Kaydı, Depolama, Dönüşümler ve Veri Ambarları) durdurun. Yerleştirme verileri için tek bir Veri Hareketi ağ geçidi kullanılıyorsa ve hedef üzerinde ELT görevleri gerçekleştiriliyorsa yukarıda bahsedilen tüm görevleri durdurun.

 2. Veri Hareketi ağ geçidi makinesinde, çalışan dizini şu şekilde değiştirin:

  opt/qlik/gateway/movement/drivers/bin

 3. Şu komutu çalıştırın:

  Söz Dizimi:

  ./uninstall snowflake

  driver kaldırılacaktır.

Sürücüyü manuel olarak yükleme

driver öğesini manuel olarak yüklemeyi yalnızca otomatik sürücü yükleme başarıyla tamamlanmadığında denemelisiniz.

Hem bir ODBC sürücüsü hem de bir JDBC sürücüsü yüklemeniz gerekir.

Linux için Snowflake ODBC sürücüsü 2.24.0 (64-bit) veya üst sürümünü Snowflake geliştirici sitesinden indirin ve Veri Hareketi ağ geçidi makinesine kurun.

 1. MVN Repository'den snowflake-jdbc-3.13.30.jar dosyasını indirin ve Veri Hareketi ağ geçidi makinesindeki aşağıdaki klasöre kopyalayın:

  /opt/qlik/gateway/movement/qcs_agents/qdi-db-commands/lib

 2. Veri Hareketi ağ geçidi hizmetini durdurup başlatma bölümünde açıklanan durdurma ve başlatma komutlarını çalıştırarak Veri Hareketi ağ geçidi hizmetini yeniden başlatın

Bağlantı noktası

Giden iletişim için güvenlik duvarı bağlantı noktası 443'ün açılması gerekir.

Performans ve veri hizmetleri kullanım iyileştirmesi

Snowflake Bulut Hizmetleri kullanılırken oluşan ücretler hakkında bilgi için bkz. Snowflake: Ek Faturalama (Bulut Hizmetleri Katmanı) Etkisi

Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar

Verileri bir Snowflake hedefine taşırken aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Adlarında ters eğik çizgi bulunan tabloların (ör. SPECIAL\\TABLE\N) çoğaltılması desteklenmez.

Veri türleri

Aşağıdaki tabloda Qlik Cloud kullanırken desteklenen Snowflake veri türleri ve Qlik Cloud veri türlerine ait varsayılan eşlemeler gösterilmektedir.

Desteklenen veri türleri
Qlik Cloud veri türleri Snowflake veri türleri

BOOLEAN

BOOLEAN

BYTES

BINARY (Bayt olarak uzunluk)

DATE

DATE

TIME

TIME (kesinlik)

DATETIME

TIMESTAMP_NTZ (kesinlik)

INT1

BYTEINT

INT2

SMALLINT

INT4

INTEGER

INT8

BIGINT

NUMERIC

NUMBER (kesinlik, ölçek)

REAL4

FLOAT4

REAL8

FLOAT8

UINT1

BYTEINT

UINT2

INTEGER

UINT4

INTEGER

UINT8

BIGINT

STRING

VARCHAR (Bayt olarak uzunluk)

WSTRING

NVARCHAR (Bayt olarak uzunluk)

BLOB

BINARY (8388608)

NCLOB

NVARCHAR (8388608)

CLOB

VARCHAR (8388608)

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!