Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en variabel

I Qlik Sense är variabler namngivna enheter som innehåller ett datavärde. När en variabel används i ett uttryck ersätts den av sitt värde eller av variabelns definition.  Variabler definieras med hjälp av variabeldialogen eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren.

Du kan skapa en ny variabel från variabeldialogen när du redigerar ett ark i en opublicerad app.

Du kan kopiera en befintlig variabel genom att klicka på och välja Kopiera.

En visuell demo av hur du skapar variabler finns i Skapa en variabel.

 1. När du redigerar ett ark klickar du på Variabler i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabeldialogen.

  Variabelöversikten öppnas.

 2. Klicka på Skapa nytt.

  Följande indatafält för variabeln visas:

  • Namn (obligatoriskt)
  • Definition
  • Beskrivning
  • Taggar

  Tryck på Esc eller klicka på Avbryt om du vill avbryta skapandet av den nya variabeln.

 3. Ange ett namn på variabeln (obligatoriskt). Använd följande riktlinjer när du väljer ett namn:

  • Du kan inte byta namn när du har skapat variabeln.
  • Använd en bokstav som första tecken, inte en siffra eller en symbol.
  • Det rekommenderas inte att du ger en variabel samma namn som ett fält eller en funktion i Qlik Sense.

   Mer information finns här Hur namn tolkas.

  • Använd inte följande tecken när du namnger en variabel: $ ( ) [ ] "
  • Namnet måste vara unikt. Det går inte att namnge en variabel med hjälp av ett namn som används för en reserverad variabel eller en systemvariabel. Dessa variabler anges inte i variabeldialogen, men om du inte har tillåtelse att använda ett visst namn finns det en reserverad variabel eller en systemvariabel som har det här namnet även om du inte kan hitta en dubblett i variabeldialogen.

  • Ett långt namn rekommenderas inte. Om ett variabelnamn är för långt kan namnet inte visas helt i variabelöversikten.
 4. Du kan även skriva en beskrivning för variabeln.

 5. Skapa en definition för variabeln. Du kan gå till uttrycksredigeraren genom att klicka på Uttryck.

  Mer information finns här Arbeta med uttrycksredigeraren.

  Exempel:  

  Ställ in variabelvärdet till dagens datum, presenterat som ett tal: 

  Num(Today())

 6. Alternativt kan du ange taggar för variabeln.

 7. Klicka på Skapa för att spara variabeln.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!