Gå till huvudinnehåll

Tabellnamn

Qlik Sense-tabeller namnges när de lagras i den interna Qlik Sense-databasen. Tabellnamnen kan användas till exempel för LOAD-satser med en resident-sats eller med uttryck som innehåller peek-funktionen och kan ses i $Table-systemfältet i layouten.

Namngivning av tabeller sker enligt följande regler:

 1. Om en etikett omedelbart föregår en LOAD- eller SELECT-sats, kommer den att användas som tabellnamn. Etiketten måste följas av ett kolon.

  Exempel:  

  Table1:

  LOAD a,b from c.csv;

  Mer information finns i Tabelletiketter.

 2. Om ingen etikett angetts, används det fil- eller tabellnamn som följer omedelbart efter FROM i LOAD- eller SELECT-satsen. Ett tabellnamn kan bestå av maximalt 32 tecken. Filtillägget hoppas över om filnamnet används.
 3. Tabeller som läses in med loaded inline får namnet INLINExx, där xx är ett tal. Den första inline-tabellen får namnet INLINE01.
 4. Automatiskt genererade tabeller får namnet AUTOGENERATExx, där xx är ett tal. Den första automatiskt genererade tabellen får namnet AUTOGENERATE01.
 5. Om ett tabellnamn som genereras enligt reglerna ovan kommer i konflikt med ett befintligt tabellnamn får namntillägget -x, där x är ett tal. Om konflikten kvarstår, ökar talet. Det kan t.ex. finnas tre tabeller med namnen Budget, Budget-1 och Budget-2.

Det finns tre olika domäner för tabellnamn: section access, section application och mappningstabeller. Tabellnamn genererade i section access och section application behandlas separat. Vid hänvisning till ett tabellnamn som inte finns inom det ena avsnittet, söker Qlik Sense även i det andra. Mappningstabeller behandlas separat och har ingen som helst koppling till de andra två tabellnamnsdomänerna.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!