Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tabelletiketter

En tabell kan förses med en etikett så att man senare kan referera till den, till exempel med en LOAD-sats med en resident-sats eller med uttryck som innehåller peek-funktionen. Etiketten, som kan vara en godtycklig sträng av siffror och bokstäver, ska föregå den första LOAD- eller SELECT-sats som skapar tabellen. Etiketten måste följas av ett kolon ”:”.

Etiketter som innehåller blanksteg måste omslutas av enkla eller dubbla citattecken eller hakparenteser.

Exempel 1:  

Table1:

LOAD a,b from c.csv;

LOAD x,y from d.csv where x=peek('a',y,'Table1');

Exempel 2: Tabelletiketten innehållande ett tomt

[All Transactions]:

SELECT * from Transtable;

LOAD Month, sum(Sales) resident [All Transactions] group by Month;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!