Gå till huvudinnehåll

Concat - skriptfunktion

Concat() används för att kombinera strängvärden. Denna skriptfunktion returnerar den aggregerade sträng-konkateneringen av alla värden i uttryck itererat över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats.

Syntax:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

Argument
Argument Beskrivning
string

Det uttryck eller fält som innehåller den sträng som ska behandlas.

delimiter Varje värde kan avgränsas med den sträng som finns i delimiter.
sort-weight

Konkanteneringens ordning kan avgöras av värdet på dimensionen sort-weight, om sådant finns, där strängen motsvarar det lägsta värde som visas först i konkateneringen.

distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. När du vill se resultatet lägger du till de fält som anges i resultatkolumnen i ett ark i din app.

Exempel och resultat
Exempel Resultat Resultat som har lagts till på ett ark

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Givet att TeamData-tabellen är laddad som i föregående exempel. Eftersom argumentet för sort-weight läggs till ordnas resultaten efter värdet på dimensionen Amount:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!