Ana içeriğe geç

Concat - kod fonksiyonu

Concat(), dize değerlerini birleştirmek için kullanılır. Bu kod fonksiyonu, group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, birkaç kayıt üzerinde yinelenen ifadenin tüm değerlerinin toplanmış dize birleşimini döndürür.

Söz Dizimi:  

Concat ([ distinct ] string [, delimiter [, sort-weight]])

Dönüş verileri türü: dize

Bağımsız Değişkenler:  

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
string

İşlenecek dizeyi içeren ifade veya alan.

delimiter Her değer, delimiter içinde bulunan dize ile ayrılabilir.
sort-weight

Birleşimin sırası sort-weight boyutunun değerine göre belirlenebilir (varsa) ve en düşük değere karşılık gelen dize birleşimde ilk görünür.

distinct İfadeden önce distinct sözcüğü varsa tüm çoğaltmalar göz ardı edilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Sonucu görmek için, sonuçlar sütununda listelenen alanları uygulamanızda bir sayfaya ekleyin.

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç Bir sayfaya eklendikten sonra sonuçlar

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');

 

Concat1:

LOAD SalesGroup,Concat(Team) as TeamConcat1 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat1

AlphaBetaDeltaGammaGamma

EpsilonEtaThetaZeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-') as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Alpha-Beta-Delta-Gamma

Epsilon-Eta-Theta-Zeta

Önceki örnekte olduğu gibi TeamData tablosunun yüklendiği varsayılırsa. sort-weight için bağımsız değişken eklendiğinden sonuçlar, Amount boyutunun değerine göre sıralanır:

LOAD SalesGroup,Concat(distinct Team,'-',Amount) as TeamConcat2 Resident TeamData Group By SalesGroup;

SalesGroup

East

West

TeamConcat2

Delta-Beta-Gamma-Alpha

Eta-Epsilon-Zeta-Theta

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!