Gå till huvudinnehåll

alt - skript- och diagramfunktion

alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr1 Det första uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr2 Det andra uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr3 Det tredje uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
else Värde som ska returneras om ingen av de föregående parametrarna har ett giltigt numeriskt värde.

Funktionen alt används ofta tillsammans med funktioner för tal- eller datumtolkning. På så vis kan Qlik Sense testa olika datumformat i en prioriterad ordningsföljd. Den kan även användas för att hantera NULL-värden i numeriska uttryck.

Exempel:  

Exempel
Exempel Resultat

alt( date#( dat , 'YYYY/MM/DD' ),

date#( dat , 'MM/DD/YYYY' ),

date#( dat , 'MM/DD/YY' ),

'No valid date' )

Uttrycket testar om fältet date innehåller ett datum enligt något av de tre angivna datumformaten. Om så är fallet, returneras ett dualt värde som innehåller den ursprungliga strängen och ett giltigt numeriskt värde som motsvarar ett datum. Om ingen matchning hittas returneras texten 'No valid date' (utan giltig numerisk representation).

alt(Sales,0) + alt(Margin,0)

Det här uttrycket lägger till fälten Sales och Margin, och ersätter eventuella saknade värden (NULL) med en nolla.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!