Przeskocz do zawartości głównej

alt — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja alt zwraca pierwszy z parametrów o poprawnej reprezentacji liczbowej. Jeśli taki parametr nie zostanie znaleziony, wówczas zwrócony zostanie ostatni parametr. Można użyć dowolnej liczby parametrów.

Składnia:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr1 Pierwsze wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
expr2 Drugie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
expr3 Trzecie wyrażenie do sprawdzenia poprawnej reprezentacji liczbowej.
else Wartość do zwrócenia, jeśli żaden z poprzednich parametrów nie ma poprawnej reprezentacji liczbowej.

Funkcja alt jest często używana z funkcjami interpretacji liczby lub daty. W ten sposób aplikacja Qlik Sense może sprawdzać różne formaty danych w kolejności opartej na priorytetach. Można jej także użyć do obsługi wartości NULL w wyrażeniach liczbowych.

Przykłady:  

Przykłady
Przykład Wynik

alt( date#( dat , 'YYYY/MM/DD' ),

date#( dat , 'MM/DD/YYYY' ),

date#( dat , 'MM/DD/YY' ),

'No valid date' )

To wyrażenie sprawdzi, czy pole date zawiera datę zgodną z dowolnym z trzech określonych formatów. Jeśli tak, zostanie zwrócona wartość podwójna zawierająca pierwotny ciąg znaków i poprawną reprezentację liczbową daty. Jeśli dopasowanie nie zostanie znalezione, zostanie zwrócony tekst 'No valid date' (bez żadnej poprawnej reprezentacji liczbowej).

alt(Sales,0) + alt(Margin,0)

To wyrażenie dodaje pola Sales i Margin, zastępując wszelkie brakujące wartości (NULL) liczbą 0.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!