Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

ODBC

Ladda data från ODBC-datakällor

 • Du kan använda Database-anslutningarna i Qlik ODBC Connector Package som stöder de vanligaste ODBC-källorna. Där kan du definiera datakällan i Qlik Sense utan att behöva använda Microsoft Windows ODBC – Administrera datakälla. Om du vill ansluta direkt till en databas genom en av de Qlik-licensierade ODBC-drivrutinerna i ODBC Connector Package kan du läsa instruktionerna för Database-anslutningar på webbplatsen med hjälp för Qlik Connectors.

 • Du kan installera en ODBC-drivrutin för aktuell DBMS och skapa en DSN-datakälla. Detta beskrivs i detta avsnitt.

Du kan få åtkomst till ett DBMS (Database Management System) via ODBC med Qlik Sense:

Anteckning om informationDialogrutan Skapa ny anslutning (ODBC) visar Användar-DSN-anslutningarna som har konfigurerats. När du använder Qlik Sense Desktop visar listan med DSN-anslutningar ODBC-drivrutinerna som ingår i ODBC Connector Package. De identifieras genom att ”Qlik-” läggs till namnet (till exempel Qlik-db2). Dessa drivrutiner kan inte användas för att skapa en ny ODBC-anslutning. De används uteslutande av databasanslutningarna i ODBC Connector Package. ODBC-drivrutinerna från ODBC Connector Package visas inte när du använder Qlik Sense i en servermiljö.

Alternativet är att exportera data från databasen till en fil som kan läsas av Qlik Sense.

Några ODBC-drivrutiner installeras normalt tillsammans med Microsoft Windows. Ytterligare drivrutiner kan köpas av programvaruförsäljare, hämtas från Internet eller levereras av DBMS-tillverkaren. Vissa drivrutiner distribueras utan licensavgift.

Anteckning om informationMicrosoft Access Database-drivrutinen har begränsningar i en servermiljö. Använd SQL Server Express Edition för att undvika problem.
Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable.

Den ODBC-mjukvara som beskrivs här är gränssnittet på klientdatorn. Om man planerar att använda ODBC för att hämta data från en fleranvändardatabas på en server är det möjligt att man behöver ytterligare DBMS-mjukvara för att ge klienten åtkomst till databasen på servern. Kontakta DBMS-leverantören för ytterligare information om vilken mjukvara som behövs.

Inställningar för ODBC-dataanslutningar

Inställningar för ODBC-datakopplingar
UI-element Beskrivning
Användar-DSN

System-DSN

Välj vilken typ av DSN som du vill koppla till.

För Användar-DSN-källor måste du ange om en 32-bitarsdrivrutin används med Använd 32-bitars uppkoppling.

System-DSN-anslutningar kan filtreras efter 32-bitars eller 64-bitars.

Single Sign-On

Du kan aktivera Single Sign-On (SSO) när du ansluter till datakällorna SAP HANA .

Mer information finns i Konfigurera SAP HANA för SAML Single Sign-On med Qlik Sense (endast på engelska).

Om detta alternativ inte är valt används användarens autentiseringsuppgifter för Engine-tjänsten, såvida du inte anger autentiseringsuppgifter i Användarnamn och Lösenord.

Om detta alternativ är valt används Engine-tjänstens användare eller autentiseringsuppgifterna i Användarnamn/Lösenord för att utföra en Windows-inloggning, följt av en efterföljande inloggning i SAML (SAP HANA) med autentiseringsuppgifterna för den aktuella användaren.

Användarnamn

Användarnamn att koppla till, om datakällan så kräver.

Låt det här fältet vara tomt om du vill använda användarens autentiseringsuppgifter för motortjänsten eller om datakällan inte kräver autentiseringsuppgifter.

Lösenord

Användarnamn att koppla till, om datakällan kräver detta.

Låt det här fältet vara tomt om du vill använda användarens autentiseringsuppgifter för motortjänsten eller om datakällan inte kräver autentiseringsuppgifter.

Namn Namnet på datakopplingen.

Lägga till ODBC-drivrutiner

En ODBC-drivrutin för din DBMS (Database Management System) måste finnas installerad på för att Qlik Sense ska kunna få åtkomst till databasen. Den beprövade metoden är att alltid installera den senaste drivrutinen. Information om hämtning och installationsinstruktioner finns i leverantörens dokumentation.

En ODBC-drivrutin för din DBMS måste finnas installerad för att Qlik Sense ska kunna få åtkomst till databasen. Detta är ett externt program. Därför kanske inte instruktionerna nedan gäller för alla program från externa leverantörer. Mer information finns i dokumentationen till den DBMS du använder.

Gör följande:

 1. Dubbelklicka på ikonen Administrativa verktyg i Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på ikonen ODBC-datakällor (64 bitar).

  Dialogrutan ODBC – Administrera datakälla bör visas.

 3. Välj vilken databas som ska användas med Qlik Sense i fliken Användar-DSN.
 4. Gå till fliken Drivrutiner i dialogrutan Datakällor.

  Under Drivrutiner ser du en lista över installerade ODBC-drivrutiner. Om din DBMS inte finns med i listan måste du installera en drivrutin för den. Kör det installationsprogram som följde med din ODBC-drivrutin, till exempel installationsprogrammet för Microsoft ODBC.

64-bitars och 32-bitars versioner av ODBC-konfiguration

En 64-bitars version av Microsoft Windows-operativsystemet omfattar följande versioner av Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator-verktyget (Odbcad32.exe):

 • 32-bitars versionen av Odbcad32.exe-filen finns i %systemdrive%\Windows\SysWOW64-mappen.
 • 64-bitars versionen av Odbcad32.exe-filen finns i %systemdrive%\Windows\System32-mappen.

Skapa ODBC-datakällor

En ODBC-datakälla måste skapas för databasen du vill nå. Detta kan göras under ODBC-installationen eller i ett senare skede.

Anteckning om informationInnan du börjar skapa datakällor måste du bestämma om de ska vara användar-DSN eller system-DSN (rekommenderas). Du kan endast komma åt användardatakällor med korrekta användarupplysningar. På en serverinstallation behöver du skapa systemdatakällor för att dela datakällor med andra användare.

Gör följande:

 1. Öppna Odbcad32.exe.

 2. Gå till fliken system-DSN för att skapa en systemdatakälla.

 3. Klicka på Lägg till.

  Dialogrutan Skapa ny datakälla ska nu visas och innehålla en lista över de ODBC-drivrutiner som finns installerade.

 4. Om den rätta ODBC-drivrutinen finns i listan väljer du den och klickar på Avsluta.

  En dialogruta som är specifik för den valda databashanteraren dyker nu upp.

 5. Välj Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) och klicka på Slutför.
 6. Anteckning om informationOm du inte hittar den här drivrutinen i listan kan du hämta den från Microsofts webbplats och installera den.
 7. Ge datakällan ett namn och fyll i de nödvändiga parametrarna.
 8. Namnge datakällan Skriptvägledning ODBC.
 9. Under Databas klickar du på Välj....
 10. Under Kataloger går du till platsen för din Sales.accdb-fil (en exempelfil till en introduktionskurs).
 11. När filen Sales.accdb visas i textrutan till vänster klickar du på den för att ange den som databasnamn.
 12. Klicka på OK tre gånger för att stänga alla dialoger.
 13. Klicka på OK.

Vid användning av bästa praxis för ODBC-dataanslutningar.

Flytta appar med ODBC-dataanslutningar.

Om du flyttar en app mellan Qlik Sense-platserna/Qlik Sense Desktop-installationerna ingår alla dataanslutningar. Om appen innehåller ODBC-dataanslutningar måste du säkerställa att de relaterade ODBC-datakällorna finns i den nya distributionen också. ODBC-datakällorna måste namnges och konfigureras identiskt, och peka på samma databaser eller filer.

Säkerhetsaspekter vid anslutning till filbaserade ODBC-dataanslutningar

ODBC-dataanslutningar som använder filbaserade drivrutiner kommer att visa sökvägen till den anslutna datafilen i anslutningssträngen. Sökvägen kan exponeras när anslutningen redigeras, i dialogrutan för urval av data eller i vissa SQL-frågor.

Om detta är ett problem, rekommenderas att ansluta till datafilen med hjälp av en datamappanslutning om det går.

Sluta förhandsgranska stora datauppsättningar i tabeller

Om du har stora datauppsättningar och du inte vill förhandsgranska data när du lägger till ODBC-datakällor i Datahanteraren eller Skriptredigeraren, håller du ned Skift-tangenten när du väljer din ODBC-datakoppling.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!