Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NPV - diagramfunktion

NPV() returnerar det aggregerade aktuella nettovärdet för en investering baserat på discount_rate per period och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Dessa motsvaras av talen i value itererat över diagrammets dimensioner. Betalningar och inkomster förväntas i slutet av varje period.

Syntax:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Returnerad datatyp: numeriska Som standard formateras resultatet som valuta.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
discount_rate discount_rate är procentandelen för rabatt som tillämpas.
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler. Vid uträkningen beaktas i detta fall alla diagrammets dimensionsvariabler utom de som ingår i listan, d.v.s. ett värde returneras för varje kombination av fältvärden i dimensionsfälten som finns i listan. Även fält som för närvarande inte utgör en dimension i ett diagram kan ingå i listan. Detta är användbart när man arbetar med grupper av dimensioner där dimensionsfälten inte är fasta. Genom att lista alla variabler i gruppen säkerställs att funktionen fungerar när den hierarkiska nivån ändras.

Begränsningar:  

discount_rate och value får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade Aggr-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
NPV(Discount, Payments) -$540.12

Data som används i exempel:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!