Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

NPV - grafik fonksiyonu

NPV(), grafik boyutları üzerinde yinelenen, value içindeki sayıların temsil ettiği bir dizi gelecek ödeme (negatif değerler) ve gelirlere ve dönem başına discount_rate değerine dayalı olarak bir yatırımın toplam net bugünkü değerini döndürür. Ödemelerin ve gelirlerin her bir dönemin sonunda meydana geldiği varsayılır.

Söz Dizimi:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Dönüş verileri türü: sayısal Varsayılan olarak sonuç para birimi olarak biçimlendirilir.

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
discount_rate discount_rate, uygulanan indirim oranının yüzdesidir.
value Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır. Bu durumda, hesaplama listelenenler dışındaki tüm grafik boyut değişkenlerini göz ardı ederek yapılır; yani listelenen boyut alanlarındaki alan değerlerinin her bir kombinasyonu için bir değer döndürülür. Ayrıca, geçerli anda grafikte bir boyut olmayan alanlar da listeye dahil edilebilir. Bu, boyut alanlarının sabit olmadığı grup boyutları durumunda kullanışlı olabilir. Gruptaki tüm değişkenlerin listelenmesi, detaya inme düzey değişikliği olduğunda fonksiyonun çalışmasına neden olur.

Sınırlamalar:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, discount_rate ve value öğeleri toplama işlevleri içermemelidir. Daha gelişmiş iç içe toplamalar için, belirli bir boyutla birlikte gelişmiş Aggr işlevini kullanın.

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Örnekler ve sonuçlar:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnek Sonuç
NPV(Discount, Payments) -$540.12

Örneklerde kullanılan veriler:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!