Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Vad är Insight Advisor och affärslogik?

Insight Advisor är en svit med funktioner i Qlik Sense. Insight Advisor hjälper dig att bygga din datamodell, skapa visualiseringar och analysera data. Med affärslogik kan Insight Advisor tolka dina data.

Insight Advisor

Insight Advisor har följande Qlik Sense-funktioner:

 • Sök i Insight Advisor: Sök i Insight Advisor finns tillgängligt från Ark i fliken Analysera i en app. Sök i Insight Advisor skapar visualiseringar baserade på sökningar med naturligt språk eller urval av fält och originalobjekt. Sök i Insight Advisor kan också skapa värdefulla diagram.

 • Analystyper i Insight Advisor: Analystyper i Insight Advisor finns tillgängliga från Ark i fliken Analysera i en app. Med Analystyper i Insight Advisor kan du välja en analystyp och vilka data som ska inkluderas. Insight Advisor genererar sedan diagram baserat på dina parametrar.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat är ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat. Med Insight Advisor Chat kan du göra sökningar med naturligt språk från hubben till appar som du har tillgång till. Insight Advisor Chat visar sedan relevanta visualiseringar.

 • Associative Insights: Associativa insikter hjälper dig att hitta blinda fläckar och upptäcka relationer som du kanske har missat. Associativa insikter jämför bidragen från dina urval och uteslutna värden med dina mått.

 • Diagramförslag: Med Diagramförslag kan du välja datafält när du redigerar ett ark och sedan låta Qlik Sense välja dimensioner, mått och visualiseringstyper. Det föreslagna diagrammet justeras efter dina ändringar. Du kan anpassa ett visualiseringsförslag med en fokuserad uppsättning egenskaper.

 • Rekommenderade associationer: Insight Advisor kan rekommendera associationer mellan dina datatabeller i vyn Associationer i Datahanteraren. I panelen Rekommenderade associationer kan du visa och tillämpa dessa rekommendationer.

Den här introduktionskursen visar hur sökbaserad analys kan förbättras med affärslogik i Sök i Insight Advisor.

Sök i Insight Advisor

Sök i Insight Advisor är tillgänglig från Ark på fliken Analysera i en app. I sökrutan kan du skriva frågor med naturligt språk, som "vilken är vinsten per anställd för 2020". Om du klickar på Insight Advisor kan du även välja specifika datatillgångar. Sedan genererar Insight Advisor diagram eller hittar matchande diagram i appen. Om du skapar appar kan Insight Advisor-sökfunktionen hjälpa dig att skapa appar utifrån de frågor du vill ha svar på. Om du använder en app kan Insight Advisor hjälpa dig att hitta den visualisering som ger svar på din fråga, antingen i appen eller genom att skapa den åt dig.

Antag till exempel att du är intresserad av visualiseringar som visar den vinst varje anställd har genererat. Öppna introduktionskursappen i Qlik Sense. I Ark söker du efter show profit by employee. Insight Advisor genererar resultat.

Resultat för show profit by employee

Insiktsresultat för ”show profit by employee”

Du har ett resultat som matchar, som visar summan av Gross Profit perEmployeeID, och några ytterligare resultat. Du kan lägga till dessa diagram på ark i vår app.

Resultaten motsvarar vad vi söker, men fälturvalet kan förbättras. I ett försök att välja ett fält i datamodellen som matchar employee ,Insight Advisor valde vi EmployeeID. Fältet EmployeeName är dock mer användbart i analysen. Vidare avser summan av Gross Profit i diagrammet all tid Det är inte fel, men som standard kanske du vill se mer aktuella data.

I Analysegenskaper kan du lära Insight Advisor att du föredrar EmployeeName genom att välja den dimensionen. Sådana tidigare val lärs in per användare. Apputvecklare kan dock skapa en modell som visar Insight Advisor exakt hur datamodellen ska tolkas och hur fälten i den ska användas. Insight Advisor använder den här logiska modellen för alla användare som använder appen. Du kan göra detta med affärslogik.

Affärslogik

Affärslogik är ett valfritt steg när du förbereder data. Här definieras den logiska modell som används av vissa Insight Advisor f-funktioner för att tolka din datamodell. Affärslogik omfattar två huvudfunktioner:

 • Logisk modell: Den datamodell i appen som används för att generera visualiseringar.

 • Vokabulär: Alternativa termer för frågor som ställs med naturligt språk.

Insight Advisor använder affärslogik i följande Insight Advisor-funktioner:

 • Analystyper i Insight Advisor

 • Insight Advisor Sök

 • Insight Advisor Chat

 • Associative Insights

Logisk modell

Den logiska modellen är den konceptmodell som Insight Advisor använder för att skapa visualiseringar. Den baseras på en apps datamodell. Varje app har endast en logisk modell. Fält och originalobjekt är kärnkomponenterna i den här modellen. De är organiserade i grupper. Grupper indikerar en konceptuell association eller relation mellan fält eller originalobjekt. När du har definierat dessa kan du specificera andra relationer och hantera beteenden. Dessa inkluderar:

 • Paket: Med Paket kan du skapa samlingar av relaterade grupper. Detta hindrar att grupper används tillsammans om de inte är i samma paket.
 • Hierarkier: Med Hierarkier kan du definiera analysrelationer mellan grupper för sökning nedåt i hierarkin.
 • Kalenderperioder: Med Kalenderperioder kan du skapa standardperioder för analys för Insight Advisor.
 • Beteenden: Med Beteenden kan du specificera önskad-relation eller nekad-relation mellan fält. Beteenden kan även tvinga fram obligatoriska urval och standardkalenderperioder.

Vokabulär

Affärslogikens vokabulär gör det möjligt att få bättre resultat för frågor som ställs med naturligt språk. Med vokabulär kan du definiera termer och värden som kan användas i frågor som ställs med naturligt språk men som inte finns i din datamodell. Du kan även ange vilka analystyper som ska användas för frågor som innehåller specifika termer. Med vokabulärer kan du till exempel:

 • Lägga till alternativa namn för fält, originalobjekt och värden.

  Till exempel: Förtjänst, Resultat och Intäkt för fältet Inkomst.

 • Definiera namn för kodade värden.

  Till exempel namn på medicinska klassificeringskoder.

 • Vanliga akronymer och förkortningar som inte finns i dina data.

  Till exempel å för år eller num för nummer.

 • Definiera vilken Insight Advisor-analystyp som ska användas för vissa termer eller frågor.

  Till exempel ställa in att Insight Advisor alltid ska använda analystypen kartfördelning när en fråga innehåller termen regional view.

 • Lägg till exempelfrågor för att vägleda appanvändare i deras analys.

  Du kan till exempel ställa frågor som hur är försäljningen detta kvartal jämfört med förra kvartalet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!