Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Co to są Insight Advisor i logika biznesowa?

Insight Advisor to pakiet funkcji Qlik Sense. Insight Advisor pomaga budować model danych, tworzyć wizualizacje i analizować dane. Logika biznesowa pomaga funkcji Insight Advisor w interpretacji danych.

Insight Advisor

Insight Advisor obejmują następujące funkcje programu Qlik Sense:

 • Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor: Funkcja Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor jest dostępna w Arkuszu na karcie Analizuj aplikacji. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor tworzy wizualizacje oparte na wyszukiwaniu w języku naturalnym lub wyborach pól i elementów głównych. Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor może również generować potencjalnie interesujące wykresy.

 • Typy analiz funkcji Insight Advisor: Funkcja Typy analiz funkcji Insight Advisor jest dostępna w Arkuszu na karcie Analizuj aplikacji. Typy analiz funkcji Insight Advisor umożliwia wybór typu analizy i danych do uwzględnienia. Insight Advisor następnie generuje wykresy na podstawie Twoich parametrów.

 • Insight Advisor Chat: Insight Advisor Chat to interfejs oparty na czacie służący do analityki konwersacyjnej. Insight Advisor Chat umożliwia wyszukiwanie w języku naturalnym z huba w aplikacjach, do których masz dostęp. Insight Advisor Chat następnie zwraca odpowiednie wizualizacje.

 • Associative Insights: Funkcja Wnioski asocjacyjne pomaga odkrywać martwe punkty i ujawniać relacje, które mogły zostać przeoczone. Funkcja Wnioski asocjacyjne porównuje udział wyborów użytkownika oraz wartości wykluczonych z jego miarami.

 • Sugestie dotyczące wykresu: Sugestie dotyczące wykresu umożliwiają użytkownikowi wybranie pól danych podczas edycji arkusza, a Qlik Sense wybiera wymiary, miary oraz typy wizualizacji. Sugerowany wykres dostosowuje się sam na podstawie wprowadzonych zmian. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości.

 • Rekomendowane asocjacje: Insight Advisor mogą rekomendować asocjacje między tabelami danych w widoku Asocjacje w Menedżerze danych. Panel Rekomendowane asocjacje umożliwia wyświetlanie i stosowanie tych asocjacji.

W tym kursie skupimy się na doskonaleniu analizy opartej na wyszukiwaniu w funkcji Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor za pomocą logiki biznesowej.

Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor

Funkcja Wyszukiwanie funkcji Insight Advisor jest dostępna w Arkuszu na karcie Analizuj w aplikacji. W polu wyszukiwania wpisuje się wyszukiwania w języku naturalnym, takie jak „jakie są zyski według pracowników za 2020 rok”. Po kliknięciu Insight Advisor można także wybrać określone zasoby danych. Insight Advisor następnie generuje wykresy lub znajduje pasujące wykresy w aplikacji. Jeśli tworzysz aplikacje, Wyszukiwanie w funkcji Insight Advisor pomaga tworzyć aplikacje na podstawie pytań, na które chcesz uzyskać odpowiedzi. Jeśli używasz aplikacji, Insight Advisor pomagają znaleźć odpowiednią wizualizację, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie — w aplikacji lub tworząc ją dla Ciebie.

Przykład: interesują Cię pewne wizualizacje przedstawiające zysk osiągnięty przez każdego pracownika. Otwórz aplikację kursu w programie Qlik Sense. W Arkuszu wyszukaj show profit by employee. Insight Advisor generuje wyniki.

Wyniki zapytania show profit by employee

Wyniki Wniosków dla zapytania „show profit by employee”.

Masz jeden pasujący wynik, który przedstawia sumę Gross Profit według pola EmployeeID oraz kilka dodatkowych wyników. Wykresy te możesz dodać do arkuszy w naszej aplikacji.

Chociaż te wyniki były zgodne z poszukiwanymi informacjami, wybrane pola można poprawić. Próbując wybrać pole pasujące do pola employee z modelu danych, Insight Advisor wybrały EmployeeID. Bardziej przydatne w analizie jest jednak pole EmployeeName. Suma Gross Profit na wykresie dotyczy ponadto całego czasu. Chociaż to nie jest nieprawidłowe, być może warto wyświetlać domyślnie nowsze dane.

We Właściwościach analizy możesz nauczyć Insight Advisor, że wolisz pole EmployeeName, wybierając ten wymiar. Program uczy się tych precedensów dla każdego użytkownika osobno. Twórca aplikacji może jednak opracować model, który pokazuje programowi Insight Advisor, jak dokładnie interpretować model danych i używać zawartych w nim pól. Ten model logiczny jest używany przez Insight Advisor dla wszystkich użytkowników aplikacji. Można to zrobić przy użyciu logiki biznesowej.

Logika biznesowa

Logika biznesowa to opcjonalna część przygotowania danych, która definiuje model logiczny używany przez niektóre funkcje programu Insight Advisor do interpretacji modelu danych. Logika biznesowa obejmuje dwie główne funkcje:

 • Model logiczny: model danych aplikacji używany podczas generowania wizualizacji.

 • Słownictwo: Alternatywne terminy do pytań w języku naturalnym.

Insight Advisor używają logiki biznesowej w następujących funkcjach programu Insight Advisor:

 • Typy analiz funkcji Insight Advisor

 • Insight Advisor Wyszukiwanie

 • Insight Advisor Chat

 • Wnioski asocjacyjne (Associative Insights)

Model logiczny

Model logiczny to model koncepcyjny używany przez Insight Advisor podczas tworzenia wizualizacji. Jest on tworzony z modelu danych aplikacji. Każda aplikacja ma pojedynczy model logiczny. Pola i elementy główne są podstawowymi składnikami tego modelu. Są one uporządkowane w grupy. Grupy wskazują na asocjację koncepcyjną lub relację między polami lub elementami głównymi. Po ich zdefiniowaniu można określić inne relacje i sposób postępowania z nimi. Obejmują one m. in.:

 • PakietyPakiety umożliwiają tworzenie kolekcji powiązanych grup. Zapobiega to wspólnemu wykorzystywaniu grup, które nie są w tym samym pakiecie.
 • Hierarchie: Hierarchie umożliwiają definiowanie analitycznych relacji drążenia między grupami.
 • Okresy kalendarzowe: Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy dla Insight Advisor.
 • Zachowania: Zachowania umożliwiają określenie relacji preferuj i odmów między polami. Zachowania mogą również wymuszać stosowanie wymaganych wyborów i domyślnych okresów kalendarzowych.

Słownictwo

Słownictwo logiki biznesowej pomaga poprawić skuteczność pytań w języku naturalnym. Słownictwo umożliwia definiowanie terminów i wartości do użycia w pytaniach w języku naturalnym, których nie ma w modelu danych. Można również ustawić typy analizy, które mają zostać wykorzystane w pytaniach zawierających określone terminy. Na przykład przy użyciu słownictwa można:

 • Dodać alternatywne nazwy pól, elementów głównych i wartości.

  Na przykład Zyski, Wpływy i Przychody dla pola Dochód.

 • Zdefiniować nazwy zakodowanych wartości.

  Na przykład nazwy kodów klasyfikacji medycznych.

 • Popularne akronimy i skróty, które nie występują w danych.

  Na przykład r oznaczające rok lub l oznaczające liczbę.

 • Zdefiniować typ analizy Insight Advisor, który ma być używany z określonymi terminami lub pytaniami.

  Przykładowo ustawienie wykorzystania typu analizy dystrybucji mapowania za każdym razem przez Insight Advisor, gdy pytanie zawiera termin regional view.

 • Dodaj przykładowe pytania, aby pomóc użytkownikom aplikacji w analizie.

  Można na przykład podać takie pytania, jak jakie są wyniki sprzedaży za ten kwartał w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!