Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Quotes

Quotes är en filspecifikator för LOAD-satsen som anger om citationstecken kan användas och hur citationstecken och avgränsare prioriteras. Gäller endast textfiler.

Syntax:  

no quotes

msq

Om specifikatorn utelämnas används standardinställningen. Då accepteras både " " och ' ', men bara som första eller sista icke-blankt tecken i ett fältvärde.

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
no quotes Används om citationstecken inte ska accepteras i en textfil.
msq

Används för att ange Modern Style Quoting, som tillåter flerradigt innehåll i fält. Fält som innehåller radslutstecken måste omslutas av dubbla citattecken.

En begränsning av msq-alternativet är att enstaka dubbelcitattecken som visas som första eller sista tecken i fältinnehåll tolkas som början eller slutet på flerradigt innehåll, vilket kan leda till oförutsedda resultat i den inlästa datauppsättningen. I detta fall bör standardcitationstecken användas i stället och specifikatorn bör utelämnas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!