Gå till huvudinnehåll

Sleep

sleep-satsen pausar skriptexekveringen under en angiven tidsperiod.

Syntax:  

Sleep n

Argument:  

Argument Beskrivning
n Anges i millisekunder, där n är ett positivt heltal som inte är större än 3600000 (dvs. 1 timme). Värdet kan vara ett uttryck.

Exempel 1:  

Sleep 10000;

 

Exempel 2:  

Sleep t*1000;