Gå till huvudinnehåll

Num# - skript- och diagramfunktion

Num#() tolkar en textsträng som ett numeriskt värde, vilket innebär att indatasträngen konverteras till ett tal med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Returnerad datatyp: dual

Funktionen Num#() returnerar ett dualt värde med både strängvärdet och det numeriska värdet. Funktionen tar indatauttryckets textrepresentation och genererar ett tal. Talets format ändras inte: utdata formateras på samma sätt som indata.

Argument:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

Sträng som specificerar talformatet som används i den första parametern. Om den utelämnas används de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet.

dec_sep

Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för variabeln DecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.

thou_sep

Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för variabeln ThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!