Gå till huvudinnehåll

MissingCount - skriptfunktion

MissingCount() returnerar summan av-saknade värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

MissingCount ( [ distinct ] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC| ||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

MissCount1:

LOAD Customer,MissingCount(OrderNumber) as MissingOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

Load MissingCount(OrderNumber) as TotalMissingCount Resident Temp;

Customer MissingOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 1

Canutility 2

Divadip 0

 

Den andra satsen ger:

TotalMissingCount

3

i en tabell med den dimensionen.

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD MissingCount(distinct OrderNumber) as TotalMissingCountDistinct Resident Temp;

TotalMissingCountDistinct

1

Eftersom det finns enbart ett saknat OrderNumber-värde.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!