Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Stöd för färgläggningsmetoder i visualiseringar

Alla Qlik Sense-visualiseringar har inte stöd för samma färgläggningsalternativ. Dessutom har en del visualiseringstyper vissa beteenden eller begränsningar vid användning av vissa färgläggningsmetoder.

Stöd för färgläggningsmetoder per visualisering och deras begränsningar bestäms huvudsakligen av vilken typ av data som visualiseringarna visar. Visualiseringar som endast stöder visningsmått kan exempelvis inte färgläggas per dimension eller genom att använda originaldimensioner.

Stöd för färgläggningsmetod per visualisering

I följande tabell beskrivs vilket stöd varje visualiseringstyp har för färgläggningsmetoden.

Färgläggningsmetoder som stödjs i visualiseringen
Visualiseringar En färg Flerfärgade Originalmått Originaldimension Dimension Mått Uttryck
Stapeldiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lådagram Ja - - - - - -
Kombinationsdiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fördelningsdiagram Ja - - - - - -
Filterruta - - - - - - -
Mätare Ja Ja Ja - -   -
Histogram Ja - - - - - -
KPI (nyckeltal) Ja Ja - - - - -
Linjediagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Karta Ja - - Ja Ja Ja Ja
Cirkeldiagram Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Pivottabell - - - - - - Ja
Spridningsdiagram Ja - - Ja Ja Ja Ja
Tabell - - - - - - Ja
Text och bild - - - - - - -
Trädkarta Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Begränsningar och beteenden för färgläggning av visualiseringar

Olika visualiseringar har olika beteenden beroende på metoden för inställning av färg i visualiseringarna. I det här delavsnittet beskrivs specifika överväganden vid färgläggning av olika visualiseringar.

Linjediagram stödjer inte färgläggning efter mått om de har två eller fler dimensioner.

Färger som tilldelas originaldimensioner som innehåller geopunktsdata eller ytdata (polygoner av geopunkter) kan inte användas för att färglägga en karta.

Cirkeldiagram använder inte originalobjektsfärger när Auto har valts under Färger och teckenförklaring.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!