Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa vokabulärer för Insight Advisor

Du kan skapa vokabulärer för Insight Advisor. Då kan du definiera synonymer för Insight Advisor och definiera analyser som ska användas för specifika termer.

Du skapar vokabulärer i Vokabulär under Affärslogik på fliken Förbereda. Med hjälp av vokabulärer kan frågor som ställs med naturligt språk ge bättre resultat. Med vokabulärer kan du till exempel:

 • Lägga till alternativa namn för fält, originalobjekt och värden.

 • Definiera namn för kodade värden.

 • Definiera vilken Insight Advisor-analystyp som ska användas för vissa termer eller frågor.

Funktionen Vokabulär stöder två sorters vokabulär:

Begränsningar

Vokabulärer har följande begränsningar:

 • Vokabulärer stöds inte i Associative Insights.

 • I vokabulärer kan du inte skapa termer för fält som är klassificerade som datum.

 • Följande ord är reserverade för användning i Qlik Sense och kan inte användas som en term i vokabulären:

  • App

  • Program

  • Dimensioner

  • Dim

  • Mått

  • Msr

 • Insight Advisor utför ingen lemmatisering eller stemming av vokabulära termer. Om termen till exempel är open behandlas en fråga som använder opened elleropening inte som om den innehåller open. På samma sätt gäller att om termen var opened, kommer varken open eller opening att identifieras som termen.

 • Om en vokabulär term även finns som ett fältvärde, och en fråga innehåller fältet som innehåller det värdet och den delade termen, kommer Insikter inte att använda den vokabulära termen och använder istället fältvärdet vid behandling av frågan eftersom frågan innehöll fältet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!