Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anpassa logiska modeller för Insight Advisor

Affärslogik gör att du kan anpassa hur Insight Advisor tolkar dina appdata när det genererar insikter från frågor.

Affärslogik definierar hur Insight Advisor tolkar dina data och hanterar alternativa termer för värden i din datamodell med:

  • Sökbaserad Insight Advisor-analys

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

Insight Advisor använder Qlik cognitive engine och inlärning baserad på tidigare användning för att förstå relationerna mellan fält i din datamodell, och hur de används. Du kan även anpassa den logiska modellen som används av Insight Advisor för en app. Du kan lägga till vokabulär i din affärslogik som hjälper Insight Advisor att hantera alternativ terminologi som användare kanske använder när de ställer frågor till Insight Advisor.

Du kan anpassa följande områden av affärslogiken i Qlik Sense:

Alternativ för Affärslogik finns på fliken Förbereda.

RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!