Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NormInv - skript- och diagramfunktion

NormInv() returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Returnerad datatyp: tal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med normalfördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
mean Ett värde som anger fördelningens aritmetiska medelvärde.
standard_dev Ett positivt värde som anger fördelningens standardavvikelse.

Denna funktion hänger samman med funktionen NormDist på följande sätt:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Begränsningar:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!