Gå till huvudinnehåll

BinomFrequency - skript- och diagramfunktion

BinomFrequency() returnerar binomialfördelningen.

Syntax:  

BinomFrequency(value, trials, trial_probability)

Returnerad datatyp: tal

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet måste vara ett heltal som är större än noll och inte större än antalet försök.
trials Ett positivt heltal som anger antalet testperioder.
trial_probability Sannolikheten för framgång i respektive testperiod. Den är alltid ett tal mellan 0 och 1.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!