Gå till huvudinnehåll

NullCount - skriptfunktion

NullCount() returnerar summan av NULL-värden aggregerade i uttrycket, som definieras av en group by-sats.

Syntax:  

NullCount ( [ distinct ] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
expr Expression Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
distinct Om predikatet distinct förekommer framför uttrycket ignoreras alla dubbletter.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i vår app för att se resultatet.

Om du vill få samma utseende som i resultatkolumnen nedan växlar du från automatisk till egen visning i egenskapspanelen under Sortering. Avmarkera sedan numerisk och alfabetisk sortering.

Skriptexempel
Exempel Resultat

Set NULLINTERPRET = NULL;

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD|||

Canutility|AA|3|8|

Canutility|CC|NULL||

] (delimiter is '|');

Set NULLINTERPRET=;

NullCount1:

LOAD Customer,NullCount(OrderNumber) as NullOrdersByCustomer Resident Temp Group By Customer;

 

LOAD NullCount(OrderNumber) as TotalNullCount Resident Temp;

Customer NullOrdersByCustomer

Astrida 0

Betacab 0

Canutility 1

 

Den andra satsen ger:

TotalNullCount

1

i en tabell med den dimensionen, eftersom endast en post innehåller ett null-värde.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!