Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hämta en berättelse

Du kan hämta en berättelse som en PowerPoint-presentation eller en PDF-fil. Berättelsen exporteras med den urvalsstatus som användes för att skapa den. Eventuella urval som tillämpas medan berättelsen spelas ignoreras.

Mer information om storytelling finns i Dela dina insikter med data storytelling.

Anteckning om informationDen här funktionen är inte tillgänglig på mobila enheter.

Hämtar som en PowerPoint-presentation

Du kan skapa en PowerPoint-presentation från en berättelse med funktionen data storytelling.

Gör följande:

 1. Öppna berättelsen som du vill hämta.
 2. Klicka på Meny och välj Hämta berättelsen som PowerPoint.

  Nu visas dialogrutan PowerPoint-inställningar.

 3. Om du vill ändra standardinställningen för Format för bildspelssida och Upplösning (punkter per tum) gör du urval från de två listrutorna.
 4. På den nedersta raden i dialogrutan visas resultatet av dina inställningar.
 5. Klicka på Exportera.

  När PowerPoint-presentationen är redo visas en länk i dialogrutan.

 6. Klicka på länken.

  Presentationen hämtas till webbläsarens standardhämtningsplats.

 7. Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan.

Förkonfigurerade format på PowerPoint-bildspelssidor

Som standard får den exporterade presentationen en storlek på bildspelssidan på 960 gånger 540 pixlar med ett bredbildsförhållande på 16:9 och en upplösning på 220 punkter per tum.

Du kan välja mellan tre olika förkonfigurerade storlekar och bildförhållanden för dina PowerPoint-bildspelssidor. Det finns även ett anpassningsbart alternativ. Det finns tre förkonfigurerade storlekar för bildspelssidor:

Förkonfigurerade format på PowerPoint-bildspelssidor
Förkonfigurerade format på -bildspelssidor Bildförhållande Bredd (pixlar) Höjd (pixlar)
Standard (4:3) 4:3 960 720
Bredbild (16:9) 16:9 960 540
Bredbild (16:10) 16:10 960 600

Tre olika upplösningar finns tillgängliga: 220, 150 och 96 dpi.

Ställa in anpassad höjd och bredd för bildspelssidor

Du kan ställa in dimensionerna för de exporterade bildspelssidorna till andra värden än de förkonfigurerade värdena genom att välja Anpassad från listrutan Format för bildspelssida i dialogrutan PowerPoint-inställningar. Om du gör detta förändras dialogrutan så att du kan ställa in bildspelssidans bredd och höjd i pixlar.

Gör följande:

 • Klicka på + eller - för att öka respektive minska höjden och/eller bredden på bildspelssidan. Du kan även ange ett exakt värde direkt i fältet.
Anteckning om informationFör att bevara bildförhållandet måste du ändra Bredd (pixlar) och Höjd (pixlar) på motsvarande sätt.

Hämta som en PDF-fil

Du kan hämta en berättelse som en PDF-fil med funktionen data storytelling.

Gör följande:

 1. Öppna berättelsen som du vill hämta.

 2. Klicka på Meny och välj Hämta berättelsen som PDF.

  Nu visas dialogen PDF-inställningar.

 3. Om du vill ändra standardinställningen för Pappersformat väljer du motsvarande alternativ från de två listrutorna.
 4. Om du vill ställa in en ny bildupplösning klickar du på + eller - för Upplösning (dpi) för att öka respektive minska upplösningen. Du kan också skriva in ett exakt värde. Minimivärdet är 72 dpi och maxvärdet är 300 dpi.
 5. Välj Orientering genom att klicka på Stående eller Liggande.
 6. I alternativet Bildförhållande kan du välja följande:
  • Behåll aktuell storlek för att infoga visualiseringen i en PDF utan att ändra dess storlek. Om PDF-filen blir mindre än visualiseringen kommer den att beskäras.
  • Alternativet Anpassa till sida ändrar höjd och bredd på visualiseringen så att den fyller hela sidan. Bildförhållandet förändras då i enlighet med detta.
 7. På den nedersta raden i dialogrutan visas resultatet av dina inställningar.
 8. Klicka på Exportera.

  När PDF-presentationen är redo visas en länk i dialogrutan.

 9. För att hämta PDF-filen klickar du på Klicka här för att hämta din PDF-fil.

  Presentationen hämtas till webbläsarens standardhämtningsplats.

 10. Klicka på Avbryt om du vill stänga dialogrutan.

Begränsningar

Flera av begränsningarna för att exportera berättelser listas nedan:

 • När du använder ett anpassat typsnitt i din app förutsätts att du har den licens som krävs för att använda det typsnittet i utdata från Qlik Sense. För att säkerställa att dina typsnitt är licensierade kan du använda det stora urvalet typsnitten med öppen källkod som finns i Qlik Sense när du formger appinnehåll.

  Om du har de nödvändiga licenserna för ett typsnitt som inte är tillgängligt i standardtemana för Qlik Sense kan du läsa i Skapa teman med anpassade typsnitt (endast på engelska) för att lära dig hur du lägger till typsnittet i ett anpassat tema.

 • När tecken som inte stöds i det valda typsnittet används i inbäddat appinnehåll (inte i berättelsens textelement) kommer de här tecknen att visas i PowerPoint- eller PDF-filen med ett typsnitt som har stöd för dem. Annorlunda beteenden kan upptäckas om ett anpassat typsnitt används.

 • Om du använder ett anpassat tema i din app för att definiera vilka typsnitt som ska användas (till exempel att lägga till en typsnittsfil direkt i temat) kommer de typsnitt som visas i exporterat appinnehåll eventuellt inte vara samma typsnitt som du har använt i din app.

 • Samma begränsningar som gäller för att hämta ark gäller när berättelser som innehåller inbäddade ark hämtas.

  Information om begränsningar för att hämta ark finns i Hämta ett ark.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!