Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Pobieranie narracji

Narrację można pobrać jako prezentację programu PowerPoint lub jako plik PDF. Narracja zostanie wyeksportowana ze stanami selekcji, których użyto w celu jej utworzenia. Jakiekolwiek selekcje zastosowane podczas odtwarzania narracji są ignorowane.

Informacje o narracji zawiera temat Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych.

InformacjaFunkcja nie jest dostępna na urządzeniach przenośnych.

Pobieranie jako prezentacja PowerPoint

Za pomocą funkcji narracji dotyczących danych można utworzyć z narracji prezentację PowerPoint.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, którą chcesz pobrać.
 2. Kliknij Menu, a następnie wybierz polecenie Pobierz narrację jako plik programu PowerPoint.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia PowerPoint.

 3. Aby zmienić domyślne wartości pól Rozmiar slajdu i Rozdzielczość (punkty na cal), dokonaj wyboru w dwóch listach rozwijanych.
 4. Wynik podanych ustawień jest widoczny w dolnej części okna dialogowego.
 5. Kliknij polecenie Eksportuj.

  Gdy prezentacja PowerPoint będzie gotowa, w oknie dialogowym pojawi się łącze.

 6. Kliknij to łącze.

  Prezentacja zostanie pobrana do domyślnej lokalizacji pobierania ustawionej w przeglądarce.

 7. Kliknij polecenie Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów PowerPoint

Eksportowana prezentacja ma domyślnie rozmiar slajdu 960 na 540 pikseli, proporcje panoramiczne 16:9 i rozdzielczość 220 dpi (punktów na cal).

Dla tworzonych slajdów PowerPoint dostępne są trzy zestawy rozmiarów i proporcji. Można też określić rozmiary niestandardowe. Istnieją następujące wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów:

Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów PowerPoint
Wstępnie skonfigurowane rozmiary slajdów Współczynnik proporcji Szerokość (w pikselach) Wysokość (w pikselach)
Standardowy (4:3) 4:3 960 720
Panoramiczny (16:9) (domyślny) 16:9 960 540
Panoramiczny (16:10) 16:10 960 600

Dostępne są trzy rozdzielczości: 220, 150 i 96 dpi.

Ustawianie niestandardowej wysokości i szerokości slajdu

Wymiary eksportowanych slajdów można ustawić na wartości inne od wstępnie skonfigurowanych, wybierając opcję Niestandardowe z listy rozwijanej Rozmiar slajdu w oknie dialogowym Ustawienia PowerPoint. Zawartość okna dialogowego zmieni się i umożliwi ustawienie szerokości i wysokości slajdu w pikselach.

Wykonaj następujące czynności:

 • Przyciskami + i - można zwiększać albo zmniejszać wysokość lub szerokość slajdu. Można też podać dokładną wartość bezpośrednio w polu.
InformacjaAby zachować proporcje, należy zadbać o odpowiednie korygowanie zarówno wartości Szerokość (piksele), jak i Wysokość (piksele).

Pobieranie jako PDF

Za pomocą funkcji narracji dotyczących danych można pobrać narrację jako plik PDF.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz narrację, którą chcesz pobrać.

 2. Kliknij Menu, a następnie wybierz polecenie Pobierz narrację jako plik PDF.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pliku PDF.

 3. Aby zmienić domyślną wartość pola Rozmiar papieru, wybierz ją z dwóch list rozwijanych.
 4. Aby ustawić nową rozdzielczość obrazu, kliknij przycisk + lub - przy polu Rozdzielczość (punkty na cal) w celu odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia rozdzielczości. Można też wpisać dokładną wartość. Minimalna wartość to 72 dpi, a maksymalna — 300 dpi.
 5. Wybierz wartość pola Orientacja, klikając opcję Orientacja pionowa lub Orientacja pozioma.
 6. W polu Opcje współczynnika proporcji można wybrać następujące wartości:
  • Zachowaj aktualny rozmiar — pozwala na wstawienie wizualizacji do pliku PDF bez zmiany jej rozmiaru. Jeśli wynikowy plik PDF ma mniejszy rozmiar niż wizualizacja, zostanie ona przycięta.
  • Dopasuj do strony — wysokość i szerokość wizualizacji zostanie zmieniona, aby wypełnić całą stronę. Współczynnik proporcji zmieni się odpowiednio.
 7. Wynik podanych ustawień jest widoczny w dolnej części okna dialogowego.
 8. Kliknij polecenie Eksportuj.

  Gdy prezentacja PDF będzie gotowa, w oknie dialogowym pojawi się łącze.

 9. Aby pobrać plik PDF, kliknij łącze Kliknij tutaj, aby pobrać Twój plik PDF.

  Prezentacja zostanie pobrana do domyślnej lokalizacji pobierania ustawionej w przeglądarce.

 10. Kliknij polecenie Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Ograniczenia

Poniżej wymieniono kilka ograniczeń eksportowania narracji:

 • Kiedy w aplikacji jest używana niestandardowa czcionka, przyjmowane jest założenie, że użytkownik posiada odpowiednią licencję zezwalającą na jej używanie w wynikach zwracanych przez Qlik Sense. Aby mieć pewność, że nie naruszasz żadnej licencji, do stylizowania treści aplikacji używaj czcionek open-source dostępnych w Qlik Sense.

  Jeżeli masz wymagane licencje na czcionkę, która nie jest dostępna w domyślnych kompozycjach Qlik Sense, zobacz temat Tworzenie kompozycji przy użyciu niestandardowych czcionek (tylko w języku angielskim), aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu czcionki do kompozycji niestandardowej.

 • Kiedy we wbudowanej treści aplikacji (nie elementach tekstowych narracji) są używane znaki nieobsługiwane w wybranej czcionce, to są one renderowane w pliku PowerPoint lub PDF przy użyciu czcionki, przez którą są obsługiwane. W przypadku użycia czcionki niestandardowej można zauważyć różne działanie.

 • Jeśli w aplikacji zostanie użyta niestandardowa kompozycja definiująca czcionkę (na przykład przez dodanie pliku czcionki bezpośrednio do motywu), to czcionki renderowane w wyeksportowanej zawartości aplikacji mogą być inne niż te, których użyto w aplikacji.

 • Te same ograniczenia, które dotyczą pobierania arkuszy, obowiązują podczas pobierania narracji zawierających osadzone arkusze.

  Informacje o ograniczeniach dotyczących pobierania arkuszy zawiera temat Pobieranie arkusza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!