Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en originaldimension från ett fält

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originaldimensioner som kan återanvändas. Du kan skapa en beräknad dimension från avsnittet Fält på resurspanelen.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på för att öppna fältfliken.

 3. Klicka på det fält som du vill använda för att skapa en dimension.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på Skapa dimension nederst i förhandsgranskningen.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas med det valda fältet. Fältnamnet används även som namn för dimensionen.

 5. Klicka på Fält.

 6. Högerklicka på fältet du vill använda som dimension och klicka på Skapa dimension.

  Dialogen Skapa nya dimensioner öppnas med det valda fältet. Fältnamnet används även som namn för dimensionen.

 7. Ange om dimensionen ska vara enskild eller hierarkisk.

  Mer information finns i Skapa en hierarkisk dimension.

 8. Redigera namnet om du vill.

 9. Ange en beskrivning för dimensionen (valbart).

 10. Om du vill ange en färg klickar du på Pil ned i listrutan med färger och väljer en färg på något av följande sätt:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Visa alternativ längst ned i dialogen, välj en färg i färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 11. Lägg till taggar (valbart).

 12. Klicka på Skapa.
 13. Välj Klar för att stänga dialogen.

Dimensionen sparas nu i kategorin Dimensioner bland originalen och du kan använda det i visualiseringar.

Anteckning om tipsDu kan snabbt lägga till flera dimensioner som original genom att klicka på Lägg till dimension efter att du lagt till varje dimension. Klicka på Klart när du är klar.
Anteckning om informationDirekt upptäckt-fält markeras med Direct Discovery Field under Fält i resurspanelen.

Mer information finns i Designa visualiseringar med Direkt upptäckt.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!