Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Redigera en originaldimension

När du uppdaterar en originaldimensiondia återspeglas ändringarna i alla förekomster och alla visualiseringar som använder det.

Redigera en originaldimension från resurspanelen eller när du redigerar visualiseringsegenskaper.

Redigera en originaldimension från resurspanelen

Använd resurspanelen till att redigera en originaldimension när du vill förhandsvisa dimensionen eller redigera flera originaldimensioner

Gör följande:

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

  Resurspanelen öppnas på vänster sida.

 2. Klicka på Linked Object för att visa originalobjekten.
 3. Klicka på den dimension som du vill redigera.

  Förhandsgranskningen öppnas.

 4. Klicka på Edit längst ned i förhandsgranskningen.

  Om dimensionen används på ett ark visas en dialog där du informeras om att eventuella ändringar i originaldimensionen kommer att tillämpas på alla instanser på arken.

 5. Klicka på OK.

  Dialogen Redigera dimension öppnas, och du kan uppdatera fält eller uttryck, namn, beskrivning och taggar.

 6. Klicka på Spara.

Originaldimensionen är nu uppdaterad.

Anteckning om tipsDu kan även högerklicka på originalobjektet och sedan klicka på Redigera.

Redigera en originaldimension från visualiseringsegenskaper

När en dimension i en visualisering är kopplad till en originaldimension kan du redigera originaldimensionen från egenskapspanelen. Alla visualiseringar i appen som använder originaldimensionen kommer att uppdateras. Om du vill redigera en länkad dimension enbart i visualiseringen utan att originalobjektet påverkas, måste du först koppla bort den från originalobjektet. Se Ta bort länken till ett original.

Gör följande:

 1. Välj visualiseringen i redigeringsläge.

 2. Klicka på fliken Data i egenskapspanelen.

  Om det är dolt klickar du på Visa egenskaper öppna höger panel i det nedre högra hörnet.

 3. Under Dimensioner klickar du på den länkade dimensionen för att redigera den.

 4. Under Originalobjekt klickar du på Redigera.

  En dialog där du informeras om att eventuella ändringar i originaldimensionen kommer att tillämpas på alla visualiseringar som använder den dimensionen.

 5. Gör dina ändringar av originaldimensionen och klicka sedan på Spara.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!