Gå till huvudinnehåll

Tilldela originaldimensionsvärden färger

Du kan tilldela distinkta värden färger i en originaldimension. Detta säkerställer att de distinkta värdena i dimensionerna använder samma färger i alla visualiseringar.

Färger som tilldelats värden används när du väljer att färglägga per dimension och har aktiverat Biblioteksfärger. Om du väljer att färglägga efter en färg används originaldimensionens färg istället.

Att tilldela originaldimensionsvärden färger har följande begränsningar:

 • Maximalt 100 färger kan tilldelas en dimensions värden.
 • Dimensionsvärden kan inte vara längre än 1 024 tecken. Längre värden inaktiveras i listan med värden.
 • Hierarkiska dimensioner stöder inte tilldelning av färger till dimensionsvärden.
Anteckning om varning

Tilldela inte originaldimensionsvärden färger om du använder section access eller arbetar med känsliga data, eftersom värdena kan exponeras av färgkonfigurationen.

Avsnittet Värdefärger i Redigera dimensioner innehåller alternativ för tilldelning av färger till en dimensions distinkta värden. Du kan söka i listan med värden med Sök.

Qlik Sense tillämpar automatiskt autofyll på dina värden för att ge en standardfärg. Autofyll är antingen en färg eller ett färgschema. Ändringar av inställningarna för autofyll påverkar inte färger som du har tilldelat värden.

Utöver distinkta värden kan du även ställa in färger för värden som klassificeras som övriga i en visualisering, det vill säga den samling distinkta värden som faller utanför de värden som visas i en dimension. Du kan även ställa in färger för null-värden.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.
 2. Klicka på Linked Object för att visa originalobjekten.
 3. Välj en originaldimension i ditt bibliotek.
 4. Klicka på Redigera.
 5. Klicka på Värdefärger.
 6. Ange Autofyll till Anpassat, välj autofyllmetoden och välj antingen en färg eller ett färgschema om du vill ändra inställningarna för autofyll.

 7. Välj ett värde och gör något av följande:

  • Välj en färg i färghjulet och justera eventuellt med reglaget för färgmättnad.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.

  Värden med tilldelade färger visar ikonen Visa alternativ.

 8. Om du vill ta bort en tilldelad färg väljer du värdet och klickar på Ta bort.
 9. Du kan även tilldela en färg till Övriga eller Null-värden genom att klicka på Pil ned och göra något av följande:

  • Klicka på en av färgerna i paletten.
  • Skriv en färgkod med sex tecken i indatafältet Hex: #.
  • Klicka på Visa alternativ längst ned i dialogen, välj en färg i färg i färghjulet och justera mättnadsreglaget om det behövs.
 10. Klicka på Spara.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!