Ga naar hoofdinhoud

Kleuren toekennen aan masterdimensiewaarden

U kunt kleuren toewijzen aan de afzonderlijke waarden binnen een masterdimensie. Dit zorgt ervoor dat in de afzonderlijke waarden van uw dimensies dezelfde kleuren worden gebruikt in alle visualisaties.

Kleuren die aan waarden zijn toegewezen, worden gebruikt wanneer u ervoor kiest kleuren Per dimensie toe te passen en u Bibliotheekkleuren hebt ingeschakeld. Als u ervoor kiest om één kleur toe te passen, wordt in plaats daarvan de kleur van de masterdimensie gebruikt.

De volgende beperkingen zijn van kracht wanneer u kleuren toewijst aan masterdimensiewaarden:

 • U kunt maximaal 100 kleuren toewijzen aan de waarden van een dimensie.
 • Dimensiewaarden mogen niet langer zijn dan 1024 tekens. Langere waarden worden uitgeschakeld in de lijst met waarden.
 • Gedetailleerde dimensies bieden geen ondersteuning voor het toewijzen van kleuren aan dimensiewaarden.
Waarschuwing

U moet geen kleuren toewijzen aan masterdimensiewaarden als u sectietoegang gebruikt of als u met gevoelige gegevens werkt, omdat de waarden door de kleurconfiguratie mogelijk kunnen worden onthuld.

In de sectie Waardekleuren van Dimensie bewerken staan de opties voor het toewijzen van kleuren aan de afzonderlijke waarden van een dimensie. Met Zoeken kunt u in de lijst met waarden zoeken.

Uw waarden worden door Qlik Sense automatisch gevuld om een standaardkleur te geven. Automatisch vullen gebeurt met een enkele kleur of met een kleurenschema. Door het wijzigen van de instellingen voor automatisch vullen worden de kleuren die u aan waarden hebt toegewezen niet gewijzigd.

Naast afzonderlijke waarden kunt u kleuren instellen voor de waarden die als andere kleuren zijn geclassificeerd in een visualisatie (dit zijn de kleuren die buiten de waarden die kunnen worden weergegeven in een dimensie vallen). Ook kunt u kleuren voor null-waarden instellen.

 1. Klik in de werkbladweergave op Edit Werkblad bewerken op de werkbalk.
 2. Klik opLinked Objectom de masteritems weer te geven.
 3. Selecteer een masterdimensie uit de bibliotheek.
 4. Klik op Bewerken.
 5. Klik op Waardekleuren.
 6. Als u de instellingen voor automatisch vullen wilt wijzigen, stelt u Automatisch vullen in op Aangepast, selecteert u de methode voor automatisch vullen en selecteert u één kleur of een kleurenschema.

 7. Selecteer een waarde en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een kleur in het kleurenwiel en pas de schuifregelaar voor verzadiging aan (optioneel).
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer: #.

  Bij waarden waaraan kleuren zijn toegewezen, wordt het pictogram Opties weergeven weergegeven.

 8. Als u een toegewezen kleur wilt verwijderen, selecteert u de waarde en klikt u op Verwijderen.
 9. U kunt ook een waarde toewijzen aan Overige of aan Null-waarden door op Pijl-omlaag te klikken en een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Klik op een van de kleuren in het palet.
  • Typ een kleurcode van 6 tekens in het veld voor hexadecimale invoer: #.
  • Klik op Opties weergeven onder in het dialoogvenster, selecteer een kleur in het kleurenwiel en stel desgewenst de schuifregelaar voor de kleurverzadiging bij.
 10. Klik op Opslaan.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!