Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa bokmärken

Med bokmärken kan du spara specifika urvalstillstånd. På så sätt kan du granska dem senare och dela dem med andra användare.

Beroende på typen av bokmärke renderas inte alla bokmärken när du öppnar listan med de bokmärken du har skapat. Bokmärkena är fortfarande tillgängliga och du kan hitta dem genom att söka efter bokmärkets namn.

Skapa ett bokmärke

Gör följande:

 1. Gör valen på det ark som du vill spara som bokmärke.

 2. Klicka på Bokmärken i verktygsfältet.

 3. Klicka på Skapa nytt bokmärke.

 4. Rubrik: Som standard används arkets namn och en sammanfattning av urvalen som bokmärkets rubrik. Du kan ändra detta om det behövs.

  Anteckning om informationAnvänd inte ett namn som redan används av ett parallellt tillstånd.
 5. Beskrivning: Om du vill kan du ange en beskrivning för bokmärket.
 6. Spara arkets plats: Välj På för det här alternativet om du vill att bokmärket ska gå till det ark som var öppet när det skapades. Om alternativet är Av stannar användaren på det aktuella arket när bokmärket används.

  Anteckning om informationOm målarket som sparades med denna inställning raderas eller är ett privat ark kan det inte öppnas med bokmärket. Valen som är associerade med bokmärket kommer ändå att tillämpas på appen.
 7. Spara layout: Välj På för det här alternativet om du vill spara diagrammets layout, sortering eller expansion.
 8. Spara variabeltillstånd i bokmärken: Slå på denna för att spara de aktuella värdena i variabler i bokmärket.

 9. Klicka på Skapa.

Tillstånd och set-uttryck

När du skapar eller redigerar ett bokmärke ser du de möjliga parallella tillstånd som har bokmärkts. Om ett tillstånd innehåller urval så visas set-uttrycket för urvalen också.

Du kan kopiera set-uttrycket genom att klicka på Kopiera.

Anteckning om informationOm urvalet för bokmärket inkluderar en beräknad dimension kommer set-uttrycket att visa MISSING VALUES och det kan inte användas.

Bokmärkesalternativ

Om du högerklickar på ett bokmärke i arkvyn ser du följande alternativ:

 • Använd bokmärke: De urval som har sparats i bokmärket används och det ark som bokmärket kommer från visas. Eventuella tidigare urval raderas.
 • Tillämpa endast urval: Urvalen som finns sparade i bokmärket används. Eventuella tidigare urval raderas.
 • Visa detaljer: Visar plats, layouttillstånd och set-uttryck.
 • Kopiera länk: Kopierar bokmärkets plats så att det kan delas.
 • Gör offentligt: Om du gör ett bokmärke offentligt kan vem som helst använda det. Du kommer inte längre att vara bokmärkets ägare.
 • Ange som standardbokmärke: När appen öppnas används standardbokmärkets layouttillstånd och urvalstillstånd i stället för appöversiktssidan. Se Ställa in ett standardbokmärke för att skapa en applandningssida.
 • Ta bort: Bokmärket tas bort.

Söka efter bokmärken

Gör följande:

 1. Klicka på Bokmärken i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Skriv dina sökkriterier i sökfältet.

  Listan filtreras medan du skriver.

Anteckning om tipsNär du söker i bokmärken letar Qlik Sense efter matchningar i titlar och beskrivningar.

Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke

Ändra rubriken och beskrivningen för ett bokmärke.

Gör följande:

 1. Klicka på Bokmärken i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Klicka på Info bredvid det bokmärke som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

 4. Gör dina ändringar av Rubrik och Beskrivning.

 5. Klicka på Bock för att sluta redigera.

Ändringarna sparas automatiskt.

Anteckning om tipsDu kan även redigera bokmärken från appöversikten med samma metod.

Uppdatera urval i privata bokmärken

Du kan ändra urvalen i ett privat bokmärke, om appen finns i ett personligt eller delat utrymme.

 1. Gör nya urval på det ark som du vill spara som bokmärke.

  De här nya urvalen kommer att åsidosätta urvalen i det ursprungliga bokmärket helt.

 2. Klicka på Bokmärken i verktygsfältet i arkvyn.

 3. Under Mina bokmärken klickar du på Info bredvid det bokmärke som du vill redigera.

 4. Klicka på Redigera. En dialogruta öppnas.

 5. Klicka på Bekräfta.

Ditt bokmärke har uppdaterats.

RELATERAD INFORMATION:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!