Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie zakładek

Zakładki umożliwiają zapisywanie konkretnych stanów wyboru. Dzięki temu można je później przeglądać i udostępniać innym użytkownikom.

W zależności od typu nie wszystkie zakładki są renderowane po otwarciu listy utworzonych zakładek. Zakładki są nadal dostępne i można je znaleźć, wyszukując ich nazwy.

Tworzenie zakładki

Wykonaj następujące czynności:

 1. Dokonaj wyborów w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

 2. Kliknij Zakładki na pasku narzędzi.

 3. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę.

 4. Tytuł: Jako tytuł zakładki zostaną użyte nazwa arkusza i podsumowanie selekcji. W razie potrzeby można to zmienić.

  InformacjaNie należy używać nazwy, która jest już używana przez stan alternatywny.
 5. Opis: Można wprowadzić opis zakładki.
 6. Zapisz lokalizację arkusza: włącz tę opcję, jeśli chcesz, aby zakładka przełączyła się na arkusz, który był otwarty podczas jej tworzenia. Wyłączenie oznacza, że użytkownik pozostanie w bieżącym arkuszu po zastosowaniu zakładki.

  InformacjaJeśli arkusz docelowy, który został zapisany z tym ustawieniem, zostanie usunięty lub jest arkuszem prywatnym, zastosowanie zakładki nie spowoduje otwarcia tego arkusza. Wybory powiązane z tą zakładką zostaną nadal zastosowane do aplikacji.
 7. Zapisz układ: włącz tę opcję, jeśli chcesz zapisać układy wykresów, sortowanie lub rozszerzenia.
 8. Zapisz stan zmiennej w zakładkach: Włącz to ustawienie, aby zapisać bieżące wartości zmiennych w zakładce.

 9. Kliknij polecenie Utwórz.

Stany i wyrażenia set

Podczas tworzenia lub edycji zakładki widoczne są możliwe alternatywne stany, dla których zostały ustawione zakładki. Jeśli stan zawiera wybory, wówczas wyświetlane jest także wyrażenie set dla tych wyborów.

Wyrażenie set można skopiować, klikając opcję Kopiuj.

InformacjaJeżeli wybór zakładki będzie zawierać wymiar wyliczany, wyrażenie zestawu będzie wskazywać MISSING VALUES i nie będzie można go użyć.

Opcje zakładek

W widoku arkusza kliknięcie zakładki prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie następujących opcji:

 • Zastosuj zakładkę: Wybory zapisane w zakładce zostaną zastosowane i pojawi się arkusz, z którego pochodzą zakładki. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.
 • Zastosuj tylko wybory: Wybory zapisane w zakładce zostaną zastosowane. Wszelkie poprzednie wybory zostaną wyczyszczone.
 • Pokaż szczegóły: Wyświetla lokalizację, stan układu i ustawione wyrażenia.
 • Kopiuj łącze: kopiuje lokalizację zakładki, aby można ją było udostępnić.
 • Ustaw jako publiczną: upublicznienie zakładki oznacza, że każdy może z niej korzystać. Nie będziesz już właścicielem zakładki.
 • Ustaw jako zakładkę domyślną: Po otwarciu aplikacji zamiast strony przeglądu aplikacji używany jest stan układu i stan zaznaczenia domyślnej zakładki. Zob. Ustawianie zakładki domyślnej w celu utworzenia strony docelowej aplikacji.
 • Usuń: Zakładka została usunięta.

Wyszukiwanie zakładek

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Zakładki na pasku narzędzi.

 2. Podaj kryteria wyszukiwania w polu wyszukiwania.

  Podczas wpisywania lista będzie filtrowana.

WskazówkaGdy wyszukujesz zakładki, program Qlik Sense szuka dopasowań w tytułach i opisach.

Zmiana tytułu i opisu zakładki

Tytuły i opisy zakładek można zmieniać.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W widoku arkusza kliknij Zakładki na pasku narzędzi.

 2. Kliknij Informacje obok zakładki, którą chcesz edytować.

 3. Kliknij Edytuj.

 4. Wprowadź zmiany dotyczące Tytułu i Opisu.

 5. Kliknij Znacznik wyboru, aby zakończyć edycję.

Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

WskazówkaZakładki można również edytować z przeglądu aplikacji, wykonując te same czynności.

Aktualizowanie wyborów w zakładkach prywatnych

Wybory możesz zmienić w prywatnej zakładce, jeśli aplikacja znajduje się w przestrzeni prywatnej lub udostępnionej.

 1. Dokonaj nowych wyborów w arkuszu, który chcesz zapisać jako zakładkę.

  Te nowe wybory całkowicie zastąpią wybory w oryginalnej zakładce.

 2. W widoku arkusza kliknij Zakładki na pasku narzędzi.

 3. W sekcji Moje zakładki kliknij Informacje obok zakładki, którą chcesz edytować.

 4. Kliknij Edytuj. Otworzy się okno dialogowe.

 5. Kliknij Potwierdź.

Twoja zakładka została zaktualizowana.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!